BEWINDVOERING AANVRAGEN

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

  Veelgestelde vragen

  Hoe kom ik in aanmerking voor een bewindvoerder?

  Niet iedereen kan onder bewind gesteld worden, je moet namelijk altijd voldoen aan minstens één van de twee voorwaarden. Er moet sprake zijn van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen, waardoor je moeite heeft met het doen van de financiën of er moet sprake zijn van problematische schulden. Voldoe je aan één van deze twee voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor beschermingsbewind.

  Wie mag bewind aanvragen?

  Onderstaande personen en organisaties kunnen bewind aanvragen of aanpassen:

  • De persoon om wie het zelf gaat;
  • De partner van de persoon om wie het gaat;
  • Familieleden van de persoon om wie het gaat, tot in de 4e graad;
  • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon jonger is dan 18 jaar;
  • De beschermingsbewindvoerder;
  • De officier van Justitie;
  • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

  Nadat het bewind is aangevraagd is het altijd aan de kantonrechter om te beslissen of er een gegronde reden is om de persoon onder bewind te stellen.

  Kan iedereen bewindvoering aanvragen?

  Onderstaande personen en organisaties kunnen bewind aanvragen of aanpassen:

  • De persoon om wie het zelf gaat;
  • De partner van de persoon om wie het gaat;
  • Familieleden van de persoon om wie het gaat, tot in de 4e graad;
  • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon jonger is dan 18 jaar;
  • De beschermingsbewindvoerder;
  • De officier van Justitie;
  • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

  Nadat het bewind is aangevraagd is het altijd aan de kantonrechter om te beslissen of er een gegronde reden is om de persoon onder bewind te stellen.

  Hoe vraag ik bewind aan?

  Bewindvoering wordt aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw regio. Wij stellen namens jou dit verzoekschrift op en zorgen ervoor dat alle benodigde documenten worden verzameld. Het volledige verzoekschrift wordt vervolgens door ons ingediend bij de rechtbank en jij hoeft hier verder niks voor te doen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

  Hoe lang duurt een aanvraag bewindvoering?

  Wij dienen namens jou een aanvraag tot bewindvoering in bij de rechtbank. Het opstellen van het verzoekschrift tot bewindvoering wordt door ons gedaan en door jou ondertekend tijdens een ons kennismakingsgesprek. Vaak wordt het verzoekschrift al een werkdag later door ons ingediend. Vervolgens is het aan de rechtbank om dit verzoekschrift te beoordelen.

  Bij een aanvraag voor bewindvoering duurt het vaak 6 tot 8 weken voordat de rechtbank een besluit neemt en het bewind wordt uitgesproken. Is er bij jou sprake van een noodsituatie zoals een (dreigende) ontruiming van de woning of (dreigende) afsluiting van gas en stroom? Dan maken wij gebruik van de spoedprocedure bij de rechtbank, waardoor er vaak al binnen 2 weken een besluit is genomen.

  Wat zijn de tarieven voor bewindvoering in 2022?

  De tarieven voor bewindvoering worden elk jaar landelijk vastgesteld. Dat betekent dat elke beschermingsbewindvoerder in Nederland dezelfde tarieven hanteert.

  Let op: in veel gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van bewindvoering. In die gevallen kost het bewind u dus helemaal niks.

  De tarieven voor bewindvoering in 2022 zijn als volgt:

  Maandelijks:

  • Alleenstaande zonder problematische schulden: €125,54
  • Alleenstaande met problematische schulden: €162,44
  • Partners zonder problematische schulden: €150,55
  • Partners één met schulden één zonder: €172,73
  • Partners met problematische schulden: €194,81

  Opstartkosten:

  • Alleenstaande: €709,06
  • Partners: €850,63

  Rekening & Verantwoording:

  • Alleenstaande: €266,20
  • Partners: €319,44

  Hoe wordt een bewindvoerder betaald?

  De bewindvoerder wordt door de onder bewind gestelde betaalt. Je betaalt deze kosten dus rechtstreeks aan de bewindvoerder. In veel gevallen vergoed de gemeente vervolgens weer de kosten aan jou, waardoor het bewind voor jou gratis is. Dit gebeurd bijvoorbeeld in gevallen waarbij je op of rond het minimum zit. Bent u benieuwd hoe dit bij jou zit? Neem dan contact met ons op.

  Is bewindvoering gratis?

  Ja, in de meeste gevallen is bewindvoering gratis. Zit je bijvoorbeeld op of rond het sociaal minimum, dan worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Wij dienen namens jou een aanvraag hiervoor in bij de gemeente waar je woonachtig bent. Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze vergoeding? Neem dan contact met ons op.

  Hoe kan ik stoppen met bewindvoering?

  Als je wilt stoppen met bewindvoering moet je hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Als er geen reden meer is om het bewind aan te houden, dan zal de rechter het bewind weer opheffen en krijg je zelf het beheer terug over jouw financiën. Een opheffing gaat dus altijd via de rechter.

  Hoe lang kan beschermingsbewind duren?

  Hoe lang het bewind voortduurt heeft te maken met de reden waarvoor je onder bewind werd gesteld. Je kunt op basis van twee verschillende grondslagen onder bewind worden gesteld, namelijk:

  1. Als er sprake is van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen waardoor je moeite hebt met het doen van de financiën;
  2. Als er sprake is van problematische schulden.

  In principe eindigt het bewind wanneer je niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind gesteld bent. Wanneer je dus onder bewind bent gesteld voor het hebben van problematische schulden en de schulden opgelost zijn, eindigt in principe ook het bewind. Als je namelijk niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind bent gesteld wordt de rechter hierover geïnformeerd en het bewind opgeheven.

  Het bewind stopt ook als de kantonrechter dat beslist, de cliënt komt te overlijden, de cliënt onder curatele wordt gesteld of als de tijd die de rechter voor het bewind bepaalde voorbij is. Daarnaast kun je ook altijd een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank als je een andere reden hebt om te willen stoppen. Er is dus geen precieze duur van het bewind te noemen, omdat dit erg afhangt van de situatie.

  Wat zijn mijn rechten als ik onder bewind sta?

  Wanneer je onder bewind staat heb je nog steeds veel rechten en plichten. Zo blijf je in de meeste gevallen handelingsbekwaam, waardoor je zelf (financiële) overeenkomsten mag afsluiten. De bewindvoerder heeft alleen wel het recht om sommige verbintenissen weer te ontbinden. Het is daarom vooral belangrijk om veel in overleg te doen met de bewindvoerder. 

  Je hebt recht op inzage in jouw financiën en heb je recht op inzage bij derden. Je mag bijvoorbeeld nog steeds contact opnemen met de Belastingdienst voor informatie omtrent jouw financiën. De bewindvoerder gaat alleen over jouw financiën en is niet gemachtigd om zaken te regelen die niet over jouw geldzaken gaan. In de meeste gevallen ontvang je iedere week leefgeld waarvan je zelf mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Het wekelijkse leefgeld hoeft dus niet verantwoord te worden. 

  De bewindvoerder is uiteindelijk eindverantwoordelijke over jouw financiën. Dat betekent dat de bewindvoerder zonder jouw toestemming financiële keuzes mag maken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel financiële beslissingen door de bewindvoerder worden genomen, maar belangrijke beslissingen vaak in overleg gaan.

  Kan de bewindvoerder een erfenis opeisen?

  De bewindvoerder is benoemd om de goederen en gelden die (zullen) toebehoren aan de persoon die onder bewind is gesteld te beheren. Een erfenis is een voorbeeld van vermogen wat toebehoort aan de onder bewind gestelde. Wanneer je dus een erfenis ontvangt zal de bewindvoerder dit afhandelen en bepalen wat er met de erfenis gebeurd.

  Wat mag je als je onder bewind staat?

  Wanneer je onder bewind staat heb je nog steeds veel rechten en plichten. Zo blijf je in de meeste gevallen handelingsbekwaam, waardoor je zelf (financiële) overeenkomsten mag afsluiten. De bewindvoerder heeft alleen wel het recht om sommige verbintenissen weer te ontbinden. Het is daarom vooral belangrijk om veel in overleg te doen met de bewindvoerder. 

  Je hebt recht op inzage in jouw financiën en heb je recht op inzage bij derden. Je mag bijvoorbeeld nog steeds contact opnemen met de Belastingdienst voor informatie omtrent jouw financiën. De bewindvoerder gaat alleen over jouw financiën en is niet gemachtigd om zaken te regelen die niet over jouw geldzaken gaan. In de meeste gevallen ontvang je iedere week leefgeld waarvan je zelf mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Het wekelijkse leefgeld hoeft dus niet verantwoord te worden. 

  De bewindvoerder is uiteindelijk eindverantwoordelijke over jouw financiën. Dat betekent dat de bewindvoerder zonder jouw toestemming financiële keuzes mag maken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel financiële beslissingen door de bewindvoerder worden genomen, maar belangrijke beslissingen vaak in overleg gaan.

  Kun je internetbankieren als je onder bewind staat?

  Ja, in verreweg de meeste gevallen is het bij ons mogelijk om gebruik te maken van internetbankieren. Dat betekent dat je gewoon geld kunt overboeken, geld kunt ontvangen en iDeal betalingen kunt verrichten. In sommige uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om te internetbankieren, bijvoorbeeld als er een frauderegistratie is bij de bank of een andere bijzondere omstandigheid.

  Kan ik een rekening openen als ik onder bewind sta?

  Nee, het is in principe niet mogelijk om een nieuwe bankrekening te openen zodra je onder bewind bent gesteld. Hiervoor heb je namelijk ook een akkoord nodig van de beschermingsbewindvoerder. Zodra het bewind start vragen wij namens jou twee nieuwe bankrekeningen aan, namelijk een beheergeldrekening en een leefgeldrekening. Deze bankrekeningen staan op jouw naam, dat betekent dat je deze rekeningen ook houd zodra het bewind is beëindigd. 

  Kan een persoon die onder bewind gesteld is zonder toestemming van de bewindvoerder trouwen?

  Ja, dat kan. Wanneer je onder bewind gesteld bent hoef je geen toestemming te vragen om te trouwen of te scheiden, omdat dit jouw persoonlijke rechten zijn. Wel moet de bewindvoerder betrokken worden bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke bestanddelen. Het is uiteraard wel belangrijk dat je dit soort wijzigingen op tijd doorgeeft aan de bewindvoerder. Ook kan de bewindvoerder met je bespreken wat de (juridische) gevolgen zijn van trouwen zodat je een goede beslissing kunt maken of het voor jou de juiste stap is.

  Wat als bewindvoerder nalatig is?

  Het kan voorkomen dat je bewindvoerder niet goed genoeg handelt en dat je ontevreden bent over je huidige bewindvoerder. Het is altijd belangrijk dat je dit gelijk bespreekbaar maakt bij jouw huidige bewindvoerder. In veel gevallen kan een gesprek verhelderend werken en neemt de onvrede daarmee af.

  Ben je van mening dat er (structureel) zaken niet goed geregeld worden? Is er bijvoorbeeld slechte communicatie, slechte bereikbaarheid of maakt de bewindvoerder veel fouten? Dan heb je altijd het recht om een verzoek tot wijziging of opheffing in te dienen bij de rechtbank.

  Hoe laat staat leefgeld op mijn rekening?

  Elke ochtend worden alle betalingen van onze cliënten verwerkt en aangeboden bij de bank. Alle betalingen worden uiterlijk 12:00 verwerkt door de bank waardoor het leefgeld uiterlijk om 12:00 op de leefgeldrekening staat. Wanneer je een verzoek voor extra leefgeld op een werkdag voor 9.00 uur indient, kan dit nog met de betalingen van dezelfde dag mee en staat dit dus voor 12.00 uur op je rekening.

  Wanneer ontvang ik leefgeld?

  Zodra wij voor het eerst jouw inkomen ontvangen starten we met het overnemen van de betalingen en het leefgeld. Wij betalen iedere maandag het wekelijkse leefgeld uit, dit staat dan voor 12.00 uur op de rekening. Wanneer je een keer extra leefgeld aanvraagt, kun je aangeven wanneer je dit wilt ontvangen. Als je voor 9.00 uur een verzoek om extra leefgeld hebt ingediend kan het nog met de betalingen van dezelfde werkdag mee. Verzoeken die na 9.00 uur ingediend worden kunnen op zijn vroegst de volgende werkdag uitbetaald worden. 

  Wat is het minimum leefgeld bij schuldbemiddeling?

  Er is geen wettelijk minimumbedrag voor leefgeld in Nederland. De bewindvoerder bepaalt de hoogte en doet dit op basis van uw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt bijvoorbeeld vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. U ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvangt u bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

  Hoe wordt leefgeld berekend?

  Het leefgeld wordt berekend op basis van jouw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. Je ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvang je bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

  Kan een bewindvoerder je zonder leefgeld laten zitten?

  Nee, in principe ontvang je altijd leefgeld en zit je dus nooit zonder. Leefgeld heeft bij ons de allerhoogste prioriteit, dit zullen we altijd als eerste uitbetalen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen zoals het uitblijven van inkomen is het niet mogelijk om leefgeld uit te keren.

  Hoe werkt bewindvoering bij dementie?

  Het verschil in bewindvoering bij dementerenden zit hem voornamelijk in de aanvraag en in de omgang. De aanvraag moet namelijk worden ingediend door iemand anders, omdat de dementerende niet wilsbekwaam meer is vanwege de dementie. Nadat de rechtbank de dementerende onder bewind heeft gesteld zal de bewindvoerder alle financiële zaken beheren en alle betalingen verrichten net zoals bij ieder ander dossier. De bewindvoerder zal in veel gevallen veel (meer) contact voeren met zorgverleners en nabije familie om alles in goede banen te leiden, omdat de dementerende niet meer wilsbekwaam is. Verder wordt het vermogen van de dementerende beschermd en kan er geen financieel misbruik worden gemaakt door anderen.

  Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP?

  Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

  Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

  Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject, dit wordt ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject in goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

  Wat is vrijwillig bewind?

  Bewind kan zowel door de persoon zelf als door anderen aangevraagd worden. Er wordt daarom vaak gesproken over vrijwillig bewind en over verplicht bewind. Met vrijwillig bewind wordt er bedoeld dat de persoon in kwestie zelf het verzoek tot bewindvoering heeft ingediend bij de rechtbank. In het wetboek wordt er echter geen verschil gemaakt tussen vrijwillig en verplicht bewind. Er is namelijk maar één vorm van beschermingsbewind en ongeacht wie de aanvraag heeft ingediend het traject is hetzelfde.

  Kan iemand verplicht onder bewind gesteld worden?

  Alleen bij bijzondere situaties kan iemand verplicht onder bewind gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn personen met een beperking, verslaafden of ouderen die last hebben van dementie. Het verzoek tot bewindvoering wordt dan vaak ingediend door iemand uit de nabije omgeving zoals familieleden of zorgverleners. De rechtbank moet dan een afgewogen besluit nemen of bewindvoering het beste is.

  Wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder?

  Een bewindvoerder is verplicht binnen 4 maanden na de start van het bewind een boedelbeschrijving op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Dit is zowel wanneer er nieuw bewind is uitgesproken, als wanneer er een wijziging van bewindvoerder heeft plaatsgevonden. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de startdatum van het bewind. De boedelbeschrijving wordt daarom vaak gezien als een nulmeting.

  Ook moet de bewindvoerder jaarlijks een rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank, waarbij hij verantwoording aflegt over alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt Loyaal Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant die een steekproef afneemt bij al onze dossiers. Op die manier kunnen wij de hoogste kwaliteit waarborgen.

  Een bewindvoerder is verantwoordelijk over uw geldzaken en vermogen. Hieronder een greep uit de meest voorkomende taken van een bewindvoerder:

  • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
  • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
  • Afhandelen van alle (financiële) post.
  • Opstellen van een begroting.
  • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
  • Aanvragen kwijtscheldingen.
  • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
  • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
  • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.

  Als er sprake is van schulden dan vallen de volgende taken ook onder het bewind:

  • Inventariseren van schulden.
  • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
  • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
  • Treffen van betalingsregelingen.
  • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP.

  Wat betekent bewindvoering voor een persoon?

  Een bewindvoerder neemt de volledige financiën over en zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden. Daarnaast zorgt hij er voor dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor je geen vervelende brieven op de mat krijgt. Ook zorgt de bewindvoerder er voor dat deurwaarders niet meer bij jou aan de deur komen, maar contact opnemen met de bewindvoerder. Als er sprake is van schulden gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om de schulden op te lossen. Kortom: je wordt volledig financieel ontzorgd!

  Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

  Je kunt zowel bij een bewindvoerderskantoor (professioneel) als bij een familielid of kennis (particulier) onder bewind gesteld worden. In bijna alle gevallen wordt het bij een professionele bewindvoerder ondergebracht, zoals Loyaal Bewindvoering. Personen kunnen als bewindvoerder worden aangesteld als ze aan onderstaande eisen voldoen:

  • Je bent meerderjarig;
  • Je bent volgens de kantonrechter geschikt als bewindvoerder;
  • Je staat niet zelf onder curatele of mentorschap;
  • Je bent niet naast beschermingsbewindvoerder ook WSNP-bewindvoerder van dezelfde persoon;
  • Je bent niet direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker;
  • Je bent niet werkend als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
  • Je hebt geen organisatorische band met de zorginstelling waar de persoon verblijft.

  Welke vormen van bewindvoering zijn er?

  Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

  Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat je schulden hebt of omdat je door een andere reden zelf jouw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor jouw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor jou aanvraagt.

  Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

  Wat is het verschil tussen bewind en beschermingsbewind?

  Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

  Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

  Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.