Loyaal Bewindvoering
beslagvrije voet

Beslagvrije voet: Wat is het en hoe bereken je het?

De beslagvrije voet is het bedrag waar een schuldenaar recht op heeft om van te leven. Het is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door schuldeisers.

Dit betekent dat schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op dit deel van het inkomen van de schuldenaar om hun schulden te verhalen.

Inhoudsopgave

Waarom is de beslagvrije voet belangrijk?

De beslagvrije voet is belangrijk omdat het de schuldenaar in staat stelt om van een minimuminkomen te leven. Als schuldeisers beslag leggen op het gehele inkomen van de schuldenaar, kan deze persoon niet meer voorzien in de basisbehoeften, zoals huisvesting, voedsel en kleding.

De beslagvrije voet beschermt de schuldenaar tegen een te laag inkomen en voorkomt dat deze persoon in een uitzichtloze situatie belandt.


Hoe wordt beslagvrije voet berekend?

De beslagvrije voet is belangrijk omdat het de schuldenaar in staat stelt om van een minimuminkomen te leven. Als schuldeisers beslag leggen op het gehele inkomen van de schuldenaar, kan deze persoon niet meer voorzien in de basisbehoeften, zoals huisvesting, voedsel en kleding.

De beslagvrije voet beschermt de schuldenaar tegen een te laag inkomen en voorkomt dat deze persoon in een uitzichtloze situatie belandt.


Welke gegevens zijn nodig voor de berekening van de beslagvrije voet?

Om de beslagvrije voet te berekenen, zijn verschillende gegevens nodig. Dit zijn onder andere het netto maandinkomen, de huur- of hypotheeklasten, de kosten van gas, water en elektriciteit, de zorgverzekering en de kosten voor kinderopvang. Ook wordt er gekeken naar de gezinssamenstelling en de leeftijd van de kinderen.

Het is belangrijk dat deze gegevens up-to-date zijn, omdat veranderingen in de gezinssamenstelling of financiële situatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van de beslagvrije voet.


Beslagvrije voet 2023: wat verandert er?

In 2023 gaat er een aantal veranderingen plaatsvinden met betrekking tot de beslagvrije voet. Zo wordt de beslagvrije voet automatisch berekend en doorgegeven aan de deurwaarder. Hierdoor hoeft de schuldenaar niet meer zelf aan te tonen dat hij of zij recht heeft op een beslagvrije voet.

Ook worden er nieuwe inkomensbestanddelen meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet, zoals de loonkostenvoordelen voor werkgevers en de inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders.

 

Beslagvrije voet bijstandsuitkering: wat is het en hoe wordt het berekend?

Ook bij bijstandsuitkeringen geldt dat een deel van het inkomen van de schuldenaar beschermd is door de beslagvrije voet. Bij een bijstandsuitkering wordt de beslagvrije voet vastgesteld door de gemeente.

De gemeente gebruikt hiervoor dezelfde factoren als bij de berekening van de beslagvrije voet bij andere inkomensbronnen, zoals het inkomen, de gezinssamenstelling en de woonlasten van de schuldenaar. Bij een bijstandsuitkering is de beslagvrije voet 95% van het inkomen. Dat betekent dat 5% van het inkomen vatbaar is voor beslag.

Vakantiegeld en beslagvrije voet: hoe zit het?

Ook het vakantiegeld van de schuldenaar valt onder de bescherming van de beslagvrije voet. Dit betekent dat schuldeisers geen beslag mogen leggen op het vakantiegeld van de schuldenaar, zolang dit binnen de beslagvrije voet valt. Wel kan de gemeente of de Belastingdienst het vakantiegeld gebruiken om openstaande schulden af te lossen.

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de beslagvrije voet bij een bijstandsuitkering kan verschillen van persoon tot persoon. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de schuldenaar en kan dus per individu verschillen.

Wat houdt de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet in?

De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (WVBV) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Het doel van de wet is om de beslagvrije voet te vereenvoudigen en te verbeteren, zodat mensen met schulden beter worden beschermd tegen beslagleggingen. Door de wet moet het voor beslagleggers makkelijker worden om de beslagvrije voet correct vast te stellen, zodat schuldenaren niet te weinig inkomen overhouden om van te leven.


Doelstellingen van de wet

De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet heeft als doel om de volgende zaken te realiseren:

  • Vereenvoudiging van de beslagvrije voet berekening om fouten te voorkomen en de uitvoerbaarheid te verbeteren.
  • Betere bescherming van mensen met schulden tegen beslagleggingen en zorgen dat schuldenaren niet te weinig inkomen overhouden om van te leven.
  • Verbetering van de communicatie tussen schuldenaren en schuldeisers.


Veranderingen en verbeteringen door de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet brengt verschillende veranderingen met zich mee die de beslagvrije voet moeten verbeteren en vereenvoudigen:

  • Meer automatisering van de beslagvrije voet berekening.
  • Verplichting voor werkgevers en uitkeringsinstanties om maandelijks informatie over het inkomen van schuldenaren aan te leveren bij beslagleggers.
  • Verplichting voor schuldeisers om de beslagvrije voet direct na de beslaglegging vast te stellen en te laten weten aan de schuldenaar.
  • Verplichting voor beslagleggers om binnen vier weken na de beslaglegging de beslagvrije voet te controleren en eventueel aan te passen.
  • De mogelijkheid voor schuldenaren om een beroep te doen op de beslagvrije voet als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet moet ervoor zorgen dat schuldenaren beter beschermd zijn tegen beslagleggingen en dat de beslagvrije voet op een correcte manier wordt vastgesteld en toegepast.


Samenvatting van de belangrijkste punten over Beslagvrije Voet

De beslagvrije voet is het bedrag van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd, omdat dit bedrag nodig is om van te leven. Het is belangrijk dat de beslagvrije voet correct wordt berekend en toegepast, zodat mensen met schulden voldoende inkomen overhouden om hun vaste lasten en basisbehoeften te kunnen betalen.

De beslagvrije voet kan worden berekend aan de hand van verschillende gegevens, zoals het inkomen, de huur of hypotheek, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het is belangrijk om deze gegevens correct aan te leveren, zodat de beslagvrije voet op de juiste manier kan worden vastgesteld.

Met de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet is het doel om de beslagvrije voet te vereenvoudigen en te verbeteren, zodat mensen met schulden beter worden beschermd tegen beslagleggingen. Door de wet moet het voor beslagleggers makkelijker worden om de beslagvrije voet correct vast te stellen, zodat schuldenaren niet te weinig inkomen overhouden om van te leven.

Neem contact op!

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.