Loyaal Bewindvoering

Bewindvoering

WAT DOET EEN BEWINDVOERDER VOOR MIJ?

Op het moment dat u voor bewindvoering kiest en onder bewind komt te staan neemt een bewindvoerder uw volledige financiën over. Er wordt gezorgd dat al uw vaste lasten worden betaald en dat er voor u genoeg geld overblijft om boodschappen van te betalen.

Al uw post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor u thuis geen (vervelende) brieven meer ontvangt.

Zijn er schulden? Dan mag de deurwaarder alleen nog maar met ons communiceren en mag die niet meer contact met u opnemen. Dat betekent dat de deurwaarder dus ook niet meer bij u thuis langs zal komen! Dit zal voor een enorme rust zorgen.

Als er sprake is van schulden dan gaat de bewindvoerder samen met u een plan van aanpak opstellen om deze schulden op te lossen. Wij hebben altijd een oplossing op maat voor uw situatie. Benieuwd hoe wij uw schulden kunnen oplossen? Lees dan verder.

schuldsanering

WAT GEBEURT ER ALS IK ONDER BEWIND STA?

De bewindvoerder opent namens u twee nieuwe bankrekeningen: een beheergeldrekening en een leefgeldrekening.

Op de beheergeldrekening komen alle inkomsten binnen. Daarnaast worden van deze bankrekening alle vaste lasten betaalt en wordt er wekelijks leefgeld naar de leefgeldrekening overgeboekt.

Op de leefgeldrekening ontvangt u weekgeld om boodschappen van te kunnen halen. Van de leefgeldrekening ontvangt u daarom ook een bankpas. Het weekgeld wordt bepaald op basis van uw inkomsten en uitgaven, maar het leefgeld zal altijd genoeg zijn om van te kunnen leven. 

Zijn er extra onvoorziene uitgaven nodig? Dan is het mogelijk om extra leefgeld te ontvangen op de leefgeldrekening, indien het budget dat natuurlijk toelaat.

Onze kernwaarden

hulp bij schulden

Snelle aanpak schulden

Binnen 4 maanden een permanente oplossing voor uw schulden. Wij hebben altijd een oplossing!​

Binnen 24 uur
reactie

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur reactie op uw mails.

Persoonlijk contact
 

U krijgt één vast contactpersoon binnen ons team. Uw vaste contactpersoon is altijd uw eigen bewindvoerder. Korte lijntjes dus!

Spoed-
aanpak
 

Wij hebben een unieke aanpak om dreigende situaties zoals ontruiming en afsluiting van gas & stroom te voorkomen en verhelpen.

maatwerk

Maatwerk
 
 

Wij bekijken samen met u waar u behoefte aan heeft en stellen op basis daarvan een gezamenlijk plan van aanpak op.​

informatie over beschermingsbewind

Meer
informatie
 

De taken van een bewindvoerder

Greep uit de meest voorkomende taken van een bewindvoerder:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
 • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.

Extra taken van de bewindvoerder indien er sprake is van schulden:

 • Inventariseren van schulden.
 • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
 • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
 • Treffen van betalingsregelingen.
 • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP

Benieuwd of u hiervoor
in aanmerking komt?

Waarom bewindvoering?

Kosten bewindvoering

In veel gevallen kost bewindvoering u niks en worden de kosten van bewind vergoed door de gemeente. Benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Voordelen van bewindvoering

Bewindvoering zorgt voor veel rust. U heeft de garantie dat alle geldzaken worden geregeld. Wij zijn daarnaast experts in het oplossen van schulden. Geen vervelende deurwaarders en financiële post meer thuis en bescherming tegen (onterecht) beslag. U heeft geen omkijken meer naar uw geldzaken!

Kwaliteit waarborgen

Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank, een onafhankelijke beroepsaccountant en de branchevereniging. Er is dus genoeg controle om de beste kwaliteit te kunnen waarborgen. Hierdoor kunnen wij altijd trots zijn op onze dienstverlening.

Wat vinden anderen van ons?

Neem contact op!

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind
bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind.
Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een
schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers.

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een
beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf
uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste
lasten betaald worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als
er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing
komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een
schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject, dit wordt ook wel
schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject in
goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers.
Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben.
Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer
je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder
verantwoordelijk voor alle financiën.

Wanneer ontvang ik leefgeld?

Zodra wij voor het eerst jouw inkomen ontvangen starten we met het overnemen van de betalingen en het leefgeld. Wij betalen iedere maandag het wekelijkse leefgeld uit, dit staat dan voor 12.00 uur op de rekening. Wanneer je een keer extra leefgeld aanvraagt, kun je aangeven wanneer je dit wilt ontvangen. Als je voor 9.00 uur een verzoek om extra leefgeld hebt ingediend kan het nog met de betalingen van dezelfde werkdag mee. Verzoeken die na 9.00 uur ingediend worden kunnen op zijn vroegst de volgende werkdag uitbetaald worden. 

Wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is verplicht binnen 4 maanden na de start van het bewind een boedelbeschrijving op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Dit is zowel wanneer er nieuw bewind is uitgesproken, als wanneer er een wijziging van bewindvoerder heeft plaatsgevonden. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de startdatum van het bewind. De boedelbeschrijving wordt daarom vaak gezien als een nulmeting.

Ook moet de bewindvoerder jaarlijks een rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank, waarbij hij verantwoording aflegt over alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt Loyaal Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant die een steekproef afneemt bij al onze dossiers. Op die manier kunnen wij de hoogste kwaliteit waarborgen.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk over uw geldzaken en vermogen. Hieronder een greep uit de meest voorkomende taken van een bewindvoerder:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
 • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.

Als er sprake is van schulden dan vallen de volgende taken ook onder het bewind:

 • Inventariseren van schulden.
 • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
 • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
 • Treffen van betalingsregelingen.
 • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP.

Hoe werkt de schuldsanering?

Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

Welke vormen van bewindvoering zijn er?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat je schulden hebt of omdat je door een andere reden zelf jouw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor jouw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor jou aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

Je kunt zowel bij een bewindvoerderskantoor (professioneel) als bij een familielid of kennis (particulier) onder bewind gesteld worden. In bijna alle gevallen wordt het bij een professionele bewindvoerder ondergebracht, zoals Loyaal Bewindvoering. Personen kunnen als bewindvoerder worden aangesteld als ze aan onderstaande eisen voldoen:

 • Je bent meerderjarig;
 • Je bent volgens de kantonrechter geschikt als bewindvoerder;
 • Je staat niet zelf onder curatele of mentorschap;
 • Je bent niet naast beschermingsbewindvoerder ook WSNP-bewindvoerder van dezelfde persoon;
 • Je bent niet direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker;
 • Je bent niet werkend als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
 • Je hebt geen organisatorische band met de zorginstelling waar de persoon verblijft.

Wat mag je in de schuldsanering houden?

Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

Wat betekent bewindvoering voor een persoon?

Een bewindvoerder neemt de volledige financiën over en zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden. Daarnaast zorgt hij er voor dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor je geen vervelende brieven op de mat krijgt. Ook zorgt de bewindvoerder er voor dat deurwaarders niet meer bij jou aan de deur komen, maar contact opnemen met de bewindvoerder. Als er sprake is van schulden gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om de schulden op te lossen. Kortom: je wordt volledig financieel ontzorgd!

Wat is vrijwillig bewind?

Bewind kan zowel door de persoon zelf als door anderen aangevraagd worden. Er wordt daarom vaak gesproken over vrijwillig bewind en over verplicht bewind. Met vrijwillig bewind wordt er bedoeld dat de persoon in kwestie zelf het verzoek tot bewindvoering heeft ingediend bij de rechtbank. In het wetboek wordt er echter geen verschil gemaakt tussen vrijwillig en verplicht bewind. Er is namelijk maar één vorm van beschermingsbewind en ongeacht wie de aanvraag heeft ingediend het traject is hetzelfde.

Wat als bewindvoerder nalatig is?

Het kan voorkomen dat je bewindvoerder niet goed genoeg handelt en dat je ontevreden bent over je huidige bewindvoerder. Het is altijd belangrijk dat je dit gelijk bespreekbaar maakt bij jouw huidige bewindvoerder. In veel gevallen kan een gesprek verhelderend werken en neemt de onvrede daarmee af.

Ben je van mening dat er (structureel) zaken niet goed geregeld worden? Is er bijvoorbeeld slechte communicatie, slechte bereikbaarheid of maakt de bewindvoerder veel fouten? Dan heb je altijd het recht om een verzoek tot wijziging of opheffing in te dienen bij de rechtbank.