Loyaal Bewindvoering

Veelgestelde vragen

Alle informatie rondom bewindvoering en schuldhulp.

bewindvoering

Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

Je kunt zowel bij een bewindvoerderskantoor (professioneel) als bij een familielid of kennis (particulier) onder bewind gesteld worden. In bijna alle gevallen wordt het bij een professionele bewindvoerder ondergebracht, zoals Loyaal Bewindvoering. Personen kunnen als bewindvoerder worden aangesteld als ze aan onderstaande eisen voldoen:

 • Je bent meerderjarig;
 • Je bent volgens de kantonrechter geschikt als bewindvoerder;
 • Je staat niet zelf onder curatele of mentorschap;
 • Je bent niet naast beschermingsbewindvoerder ook WSNP-bewindvoerder van dezelfde persoon;
 • Je bent niet direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker;
 • Je bent niet werkend als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
 • Je hebt geen organisatorische band met de zorginstelling waar de persoon verblijft.

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Schulden die niet worden kwijtgescholden noem je ook wel niet-saneerbare vorderingen. Een niet-saneerbare vordering is bijvoorbeeld wanneer je een te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente of het UWV, een geldboete of schadevergoeding aan een derde of een studieschuld bij DUO. Toeslagen die je terug moet betalen zijn daarentegen wel saneerbaar. Boetes van het CJIB zoals verkeersovertredingen of onverzekerde voertuigen zijn ook saneerbaar. Saneerbare vorderingen komen wel in aanmerking voor schuldhulpverlening, waardoor een deel kan worden kwijtgescholden.

Wat mag je in de schuldsanering houden?

Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

Wat betekent bewindvoering voor een persoon?

Een bewindvoerder neemt de volledige financiën over en zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden. Daarnaast zorgt hij er voor dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor je geen vervelende brieven op de mat krijgt. Ook zorgt de bewindvoerder er voor dat deurwaarders niet meer bij jou aan de deur komen, maar contact opnemen met de bewindvoerder. Als er sprake is van schulden gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om de schulden op te lossen. Kortom: je wordt volledig financieel ontzorgd!

Wat is vrijwillig bewind?

Bewind kan zowel door de persoon zelf als door anderen aangevraagd worden. Er wordt daarom vaak gesproken over vrijwillig bewind en over verplicht bewind. Met vrijwillig bewind wordt er bedoeld dat de persoon in kwestie zelf het verzoek tot bewindvoering heeft ingediend bij de rechtbank. In het wetboek wordt er echter geen verschil gemaakt tussen vrijwillig en verplicht bewind. Er is namelijk maar één vorm van beschermingsbewind en ongeacht wie de aanvraag heeft ingediend het traject is hetzelfde.

Wat als bewindvoerder nalatig is?

Het kan voorkomen dat je bewindvoerder niet goed genoeg handelt en dat je ontevreden bent over je huidige bewindvoerder. Het is altijd belangrijk dat je dit gelijk bespreekbaar maakt bij jouw huidige bewindvoerder. In veel gevallen kan een gesprek verhelderend werken en neemt de onvrede daarmee af.

Ben je van mening dat er (structureel) zaken niet goed geregeld worden? Is er bijvoorbeeld slechte communicatie, slechte bereikbaarheid of maakt de bewindvoerder veel fouten? Dan heb je altijd het recht om een verzoek tot wijziging of opheffing in te dienen bij de rechtbank.

Kun je internetbankieren als je onder bewind staat?

Ja, in verreweg de meeste gevallen is het bij ons mogelijk om gebruik te maken van internetbankieren. Dat betekent dat je gewoon geld kunt overboeken, geld kunt ontvangen en iDeal betalingen kunt verrichten. In sommige uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om te internetbankieren, bijvoorbeeld als er een frauderegistratie is bij de bank of een andere bijzondere omstandigheid.

Kan een bewindvoerder je zonder leefgeld laten zitten?

Nee, in principe ontvang je altijd leefgeld en zit je dus nooit zonder. Leefgeld heeft bij ons de allerhoogste prioriteit, dit zullen we altijd als eerste uitbetalen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen zoals het uitblijven van inkomen is het niet mogelijk om leefgeld uit te keren.

Kan ik een rekening openen als ik onder bewind sta?

Nee, het is in principe niet mogelijk om een nieuwe bankrekening te openen zodra je onder bewind bent gesteld. Hiervoor heb je namelijk ook een akkoord nodig van de beschermingsbewindvoerder. Zodra het bewind start vragen wij namens jou twee nieuwe bankrekeningen aan, namelijk een beheergeldrekening en een leefgeldrekening. Deze bankrekeningen staan op jouw naam, dat betekent dat je deze rekeningen ook houd zodra het bewind is beëindigd. 

Wat is het verschil tussen bewind en beschermingsbewind?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Wie mag bewind aanvragen?

Onderstaande personen en organisaties kunnen bewind aanvragen of aanpassen:

 • De persoon om wie het zelf gaat;
 • De partner van de persoon om wie het gaat;
 • Familieleden van de persoon om wie het gaat, tot in de 4e graad;
 • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon jonger is dan 18 jaar;
 • De beschermingsbewindvoerder;
 • De officier van Justitie;
 • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

Nadat het bewind is aangevraagd is het altijd aan de kantonrechter om te beslissen of er een gegronde reden is om de persoon onder bewind te stellen.

Hoeveel geld krijg je als je in de schuldsanering zit?

Als je in de schuldsanering zit, dan wordt er een budgetplan opgesteld waarin staat hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je vaste lasten. Het budgetplan wordt opgesteld door de bewindvoerder, in samenwerking met jou.

Het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Over het algemeen is het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt niet erg hoog, omdat het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk geld kunt aflossen aan je schuldeisers.

Het budgetplan is erop gericht om je zoveel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, terwijl je tegelijkertijd je schulden aflost. Het is belangrijk om je aan het budgetplan te houden, zodat je je schulden kunt aflossen en na de schuldsanering weer met een schone lei kunt beginnen.

Het exacte bedrag dat je maandelijks te besteden hebt, verschilt per persoon. Jouw bewindvoerder kan je meer informatie geven over hoe jouw budgetplan eruit ziet en hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt

Wat is het minimum leefgeld bij schuldbemiddeling?

Er is geen wettelijk minimumbedrag voor leefgeld in Nederland. De bewindvoerder bepaalt de hoogte en doet dit op basis van uw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt bijvoorbeeld vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. U ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvangt u bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

Hoe lang duurt een aanvraag bewindvoering?

Wij dienen namens jou een aanvraag tot bewindvoering in bij de rechtbank. Het opstellen van het verzoekschrift tot bewindvoering wordt door ons gedaan en door jou ondertekend tijdens een ons kennismakingsgesprek. Vaak wordt het verzoekschrift al een werkdag later door ons ingediend. Vervolgens is het aan de rechtbank om dit verzoekschrift te beoordelen.

Bij een aanvraag voor bewindvoering duurt het vaak 6 tot 8 weken voordat de rechtbank een besluit neemt en het bewind wordt uitgesproken. Is er bij jou sprake van een noodsituatie zoals een (dreigende) ontruiming van de woning of (dreigende) afsluiting van gas en stroom? Dan maken wij gebruik van de spoedprocedure bij de rechtbank, waardoor er vaak al binnen 2 weken een besluit is genomen.

Wat zijn mijn rechten als ik onder bewind sta?

Wanneer je onder bewind staat heb je nog steeds veel rechten en plichten. Zo blijf je in de meeste gevallen handelingsbekwaam, waardoor je zelf (financiële) overeenkomsten mag afsluiten. De bewindvoerder heeft alleen wel het recht om sommige verbintenissen weer te ontbinden. Het is daarom vooral belangrijk om veel in overleg te doen met de bewindvoerder.

Je hebt recht op inzage in jouw financiën en heb je recht op inzage bij derden. Je mag bijvoorbeeld nog steeds contact opnemen met de Belastingdienst voor informatie omtrent jouw financiën. De bewindvoerder gaat alleen over jouw financiën en is niet gemachtigd om zaken te regelen die niet over jouw geldzaken gaan. In de meeste gevallen ontvang je iedere week leefgeld waarvan je zelf mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Het wekelijkse leefgeld hoeft dus niet verantwoord te worden.

De bewindvoerder is uiteindelijk eindverantwoordelijke over jouw financiën. Dat betekent dat de bewindvoerder zonder jouw toestemming financiële keuzes mag maken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel financiële beslissingen door de bewindvoerder worden genomen, maar belangrijke beslissingen vaak in overleg gaan.

Hoe vraag ik bewind aan?

Bewindvoering wordt aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw regio. Wij stellen namens jou dit verzoekschrift op en zorgen ervoor dat alle benodigde documenten worden verzameld. Het volledige verzoekschrift wordt vervolgens door ons ingediend bij de rechtbank en jij hoeft hier verder niks voor te doen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

Er zijn veel termen die gebruikt worden voor schuldhulpverlening. De schuldsanering is een traject binnen de schuldhulpverlening. Dit wordt ook wel de WSNP genoemd: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het met succes doorlopen van het traject een schone lei kan krijgen, waardoor de resterende schulden niet meer betaald hoeven te worden. De WSNP kan pas aangevraagd worden bij de rechter als blijkt dat er geen geslaagde regeling komt binnen de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). 

Kan je geld lenen na een schuldsaneringstraject?

Het is mogelijk om na een schuldsaneringstraject geld te lenen, maar het kan wel uitdagender zijn om een lening te krijgen. Na succesvolle afronding van een schuldsaneringstraject (WSNP) ontvangt u doorgaans een zogenaamde schone lei. Dit betekent dat uw resterende schulden worden kwijtgescholden en u een nieuwe start kunt maken.

Echter, het feit dat u in de schuldsanering heeft gezeten, kan gevolgen hebben voor uw kredietwaardigheid. Uw schuldsanering wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en blijft daar vijf jaar zichtbaar na het einde van het traject. Geldverstrekkers kunnen deze informatie inzien en kunnen daardoor terughoudend zijn met het verstrekken van een lening.

Na het verstrijken van de vijf jaar wordt de registratie bij het BKR verwijderd. Het kan dan makkelijker zijn om een lening te krijgen, mits u kunt aantonen dat uw financiële situatie is verbeterd en u aan de voorwaarden van de geldverstrekker voldoet.

Het is belangrijk om verantwoord om te gaan met leningen en kredieten na een schuldsaneringstraject. Zorg ervoor dat u een realistisch beeld heeft van uw aflossingscapaciteit en neem geen onnodige financiële risico’s die kunnen leiden tot nieuwe schulden. Indien u hulp nodig heeft bij het beoordelen van uw financiële situatie en het maken van verantwoorde keuzes, kunt u overwegen om advies in te winnen bij een financieel adviseur of budgetcoach.

Kan bewindvoerder erfenis opeisen?

De bewindvoerder is benoemd om de goederen en gelden die (zullen) toebehoren aan de persoon die onder bewind is gesteld te beheren. Een erfenis is een voorbeeld van vermogen wat toebehoort aan de onder bewind gestelde. Wanneer je dus een erfenis ontvangt zal de bewindvoerder dit afhandelen en bepalen wat er met de erfenis gebeurd.

Welke organisaties helpen bij schulden?

Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij schulden. Welke organisatie het beste bij jouw schulden kan helpen hangt heel erg af van de situatie. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met ons om de mogelijkheden te bespreken. Wij nemen jouw financiën over en zorgen ervoor dat jouw schulden op de beste manier worden opgelost.

Hoe lang kan beschermingsbewind duren?

Hoe lang het bewind voortduurt heeft te maken met de reden waarvoor je onder bewind werd gesteld. Je kunt op basis van twee verschillende grondslagen onder bewind worden gesteld, namelijk:

 1. Als er sprake is van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen waardoor je moeite hebt met het doen van de financiën;
 2. Als er sprake is van problematische schulden.

In principe eindigt het bewind wanneer je niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind gesteld bent. Wanneer je dus onder bewind bent gesteld voor het hebben van problematische schulden en de schulden opgelost zijn, eindigt in principe ook het bewind. Als je namelijk niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind bent gesteld wordt de rechter hierover geïnformeerd en het bewind opgeheven.

Het bewind stopt ook als de kantonrechter dat beslist, de cliënt komt te overlijden, de cliënt onder curatele wordt gesteld of als de tijd die de rechter voor het bewind bepaalde voorbij is. Daarnaast kun je ook altijd een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank als je een andere reden hebt om te willen stoppen. Er is dus geen precieze duur van het bewind te noemen, omdat dit erg afhangt van de situatie.

Is schuldhulpverlening gratis?

Nee, tenminste niet in alle gevallen. Schuldhulpverlening wordt vaak via de gemeente geregeld. Bij sommige gemeenten is dit gratis en bij andere gemeenten betaalt u een kleine bijdrage of een klein percentage aan kosten. Als er al kosten zijn, dan wordt er rekening gehouden met uw financiële situatie. Hierdoor is schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk.

Hoe laat staat leefgeld op mijn rekening?

Elke ochtend worden alle betalingen van onze cliënten verwerkt en aangeboden bij de bank. Alle betalingen worden uiterlijk 12:00 verwerkt door de bank waardoor het leefgeld uiterlijk om 12:00 op de leefgeldrekening staat. Wanneer je een verzoek voor extra leefgeld op een werkdag voor 9.00 uur indient, kan dit nog met de betalingen van dezelfde dag mee en staat dit dus voor 12.00 uur op je rekening.

Krijg je vakantiegeld in de schuldsanering?

Tijdens het schuldhulpverleningstraject krijg je te maken met een vrij te laten bedrag berekening (hierna: VTLB). Het VTLB is het bedrag dat een persoon in de schuldsanering minimaal nodig heeft om van te leven. Het is dus het bedrag dat beschikbaar is voor levensonderhoud en noodzakelijke kosten, zoals huur, energiekosten, ziektekostenverzekering, voeding en kleding.

Het VTLB wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met onder andere het inkomen, de gezinssamenstelling en de woonlasten van de persoon in kwestie. Het VTLB is een belangrijk onderdeel van de schuldsanering, omdat het ervoor zorgt dat mensen in de schuldsanering niet onder het bestaansminimum komen te leven. Het VTLB wordt vastgesteld door de bewindvoerder en is gebaseerd op de gegevens die door de persoon in kwestie zijn aangeleverd. Het is belangrijk om deze gegevens zo volledig en accuraat mogelijk te verstrekken, zodat het VTLB op een juiste manier kan worden berekend.

Het vakantiegeld behoort ook tot het inkomen. In de VTLB staat het bedrag wat u aan vakantiegeld mag behouden. Alles daarboven wordt afgedragen aan de schuldeisers. In veel gevallen mag u dus een deel van het vakantiegeld of het volledige vakantiegeld behouden!

 

Kan de bewindvoerder een erfenis opeisen?

De bewindvoerder is benoemd om de goederen en gelden die (zullen) toebehoren aan de persoon die onder bewind is gesteld te beheren. Een erfenis is een voorbeeld van vermogen wat toebehoort aan de onder bewind gestelde. Wanneer je dus een erfenis ontvangt zal de bewindvoerder dit afhandelen en bepalen wat er met de erfenis gebeurd.

Hoe werkt bewindvoering bij dementie?

Het verschil in bewindvoering bij dementerenden zit hem voornamelijk in de aanvraag en in de omgang. De aanvraag moet namelijk worden ingediend door iemand anders, omdat de dementerende niet wilsbekwaam meer is vanwege de dementie. Nadat de rechtbank de dementerende onder bewind heeft gesteld zal de bewindvoerder alle financiële zaken beheren en alle betalingen verrichten net zoals bij ieder ander dossier. De bewindvoerder zal in veel gevallen veel (meer) contact voeren met zorgverleners en nabije familie om alles in goede banen te leiden, omdat de dementerende niet meer wilsbekwaam is. Verder wordt het vermogen van de dementerende beschermd en kan er geen financieel misbruik worden gemaakt door anderen.

Wat gebeurt er als je je schulden niet kunt betalen?

Wanneer je je schulden niet meer kan betalen zijn er twee opties om de schulden op te lossen. Allereerst is het mogelijk om met alle schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Zijn de schulden te hoog om betalingsregelingen te treffen? Dan dienen we een aanvraag schuldhulpverlening in. Dat is een traject van 3 jaar waarin ongeacht wat je hebt afgelost je na afloop van die 3 jaar je volledig schuldenvrij bent.

Wij maken bij al onze nieuwe cliënten een afweging wat voor jou het beste is. Hierin kijken we naar de hoogte van de schulden, maar ook naar jouw inkomen en uitgaven. Bij beide opties hoef je zelf niks te doen. Wij regelen dan alles rondom de betalingsregelingen of aanvraag schuldhulpverlening.

Kan iedereen bewindvoering aanvragen?

De volgende entiteiten en individuen mogen een verzoek tot bewind indienen of wijzigen:

 • De betreffende persoon zelf;
 • Zijn of haar partner;
 • Familieleden tot en met de 4e graad;
 • Wettelijke vertegenwoordigers, zoals de voogd bij minderjarigheid;
 • De bewindvoerder;
 • De officier van Justitie;
 • De instantie die zorg of begeleiding biedt aan de persoon.

De uiteindelijke beslissing over het instellen van bewind ligt altijd bij de kantonrechter, die bepaalt of er een geldige reden is voor bewindvoering.

Hoe wordt een bewindvoerder betaald?

De bewindvoerder wordt door de onder bewind gestelde betaalt. Je betaalt deze kosten dus rechtstreeks aan de bewindvoerder. In veel gevallen vergoed de gemeente vervolgens weer de kosten aan jou, waardoor het bewind voor jou gratis is. Dit gebeurd bijvoorbeeld in gevallen waarbij je op of rond het minimum zit. Bent u benieuwd hoe dit bij jou zit? Neem dan contact met ons op.

Wat mag je als je onder bewind staat?

Wanneer je onder bewind staat heb je nog steeds veel rechten en plichten. Zo blijf je in de meeste gevallen handelingsbekwaam, waardoor je zelf (financiële) overeenkomsten mag afsluiten. De bewindvoerder heeft alleen wel het recht om sommige verbintenissen weer te ontbinden. Het is daarom vooral belangrijk om veel in overleg te doen met de bewindvoerder. 

Je hebt recht op inzage in jouw financiën en heb je recht op inzage bij derden. Je mag bijvoorbeeld nog steeds contact opnemen met de Belastingdienst voor informatie omtrent jouw financiën. De bewindvoerder gaat alleen over jouw financiën en is niet gemachtigd om zaken te regelen die niet over jouw geldzaken gaan. In de meeste gevallen ontvang je iedere week leefgeld waarvan je zelf mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Het wekelijkse leefgeld hoeft dus niet verantwoord te worden. 

De bewindvoerder is uiteindelijk eindverantwoordelijke over jouw financiën. Dat betekent dat de bewindvoerder zonder jouw toestemming financiële keuzes mag maken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel financiële beslissingen door de bewindvoerder worden genomen, maar belangrijke beslissingen vaak in overleg gaan.

Hoe kom ik in aanmerking voor een bewindvoerder?

Niet iedereen kan onder bewind gesteld worden, je moet namelijk altijd voldoen aan minstens één van de twee voorwaarden. Er moet sprake zijn van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen, waardoor je moeite heeft met het doen van de financiën of er moet sprake zijn van problematische schulden. Voldoe je aan één van deze twee voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor beschermingsbewind.

Is bewindvoering gratis?

Ja, in de meeste gevallen is bewindvoering gratis. Zit je bijvoorbeeld op of rond het sociaal minimum, dan worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Wij dienen namens jou een aanvraag hiervoor in bij de gemeente waar je woonachtig bent. Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik stoppen met bewindvoering?

Als je wilt stoppen met bewindvoering moet je hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Als er geen reden meer is om het bewind aan te houden, dan zal de rechter het bewind weer opheffen en krijg je zelf het beheer terug over jouw financiën. Een opheffing gaat dus altijd via de rechter.

Kan iemand verplicht onder bewind gesteld worden?

Alleen bij bijzondere situaties kan iemand verplicht onder bewind gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn personen met een beperking, verslaafden of ouderen die last hebben van dementie. Het verzoek tot bewindvoering wordt dan vaak ingediend door iemand uit de nabije omgeving zoals familieleden of zorgverleners. De rechtbank moet dan een afgewogen besluit nemen of bewindvoering het beste is.

Kan een persoon die onder bewind gesteld is zonder toestemming van de bewindvoerder trouwen?

Ja, dat kan. Wanneer je onder bewind gesteld bent hoef je geen toestemming te vragen om te trouwen of te scheiden, omdat dit jouw persoonlijke rechten zijn. Wel moet de bewindvoerder betrokken worden bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke bestanddelen. Het is uiteraard wel belangrijk dat je dit soort wijzigingen op tijd doorgeeft aan de bewindvoerder. Ook kan de bewindvoerder met je bespreken wat de (juridische) gevolgen zijn van trouwen zodat je een goede beslissing kunt maken of het voor jou de juiste stap is.

Wat zijn de tarieven voor bewindvoering in 2024?

De tarieven voor bewindvoering worden elk jaar landelijk vastgesteld. Dat betekent dat elke beschermingsbewindvoerder in Nederland dezelfde tarieven hanteert.

Let op: in veel gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van bewindvoering. In die gevallen kost het bewind u dus helemaal niks.

De tarieven voor bewindvoering in 2024 zijn als volgt:

Maandelijks:

 • Alleenstaande zonder problematische schulden: €132,19
 • Alleenstaande met problematische schulden: €171,01
 • Partners zonder problematische schulden: €158,51
 • Partners één met schulden één zonder: €181,90
 • Partners met problematische schulden: €205,10

Opstartkosten:

 • Alleenstaande: €746,57 
 • Partners: €895,40

Rekening & Verantwoording:

 • Alleenstaande: €280,72
 • Partners: €336,38

Hoe lang blijft een BKR registratie staan na schuldsanering?

Wanneer iemand deelneemt aan een schuldsaneringstraject, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als het schuldsaneringstraject succesvol is afgerond, dan wordt de BKR registratie aangepast.

De BKR registratie blijft echter nog wel enige tijd zichtbaar in het register. In het geval van een schuldsanering blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar na afronding van het traject. Dit betekent dat de registratie pas vijf jaar na afronding van het schuldsaneringstraject verdwijnt.

Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een BKR registratie niet altijd nadelig hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook positief worden gezien als iemand zijn of haar financiële zaken weer op orde heeft gekregen en met succes het schuldsaneringstraject heeft doorlopen. Echter kan het hebben van een BKR registratie wel gevolgen hebben bij het aanvragen van nieuwe kredieten of financiële verplichtingen.

Welke vormen van bewindvoering zijn er?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat je schulden hebt of omdat je door een andere reden zelf jouw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor jouw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor jou aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

Schuldsanering mag niet het kindgebonden budget inhouden. Het kindgebonden budget is namelijk een toeslag van de overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderen. Deze toeslag valt onder de zogeheten beschermde inkomensbestanddelen en mag daarom niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

De beschermde inkomensbestanddelen zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de schuldsanering zitten, voldoende middelen overhouden om van te leven en om noodzakelijke kosten te kunnen betalen.

Andere inkomensbestanddelen die onder de beschermde inkomensbestanddelen vallen, zijn onder andere het inkomen uit arbeid en de huur- en zorgtoeslag. Deze inkomsten mogen dus niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

Het kindgebonden budget wordt wel meegenomen in de berekening van de afloscapaciteit. Dit betekent dat het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in de berekening van wat er maximaal aan schuldeisers kan worden afbetaald per maand, maar dit mag niet worden ingehouden.

Wie betaalt de schuldhulpverlener?

Schuldhulpverlening is een dienst van de gemeente en zij betaalt dan ook de hulp bij het oplossen en aflossen van de schulden. Soms wordt er om een kleine eigen bijdrage voor de geleverde diensten gevraagd. Wanneer je op of rond het sociaal minimum zit kan er voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden, waardoor je uiteindelijk alsnog zelf niks voor de schuldhulpverlening betaalt.

Hoe wordt leefgeld berekend?

Het leefgeld wordt berekend op basis van jouw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. Je ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvang je bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

Hoe werkt de schuldsanering?

Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

Wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is verplicht binnen 4 maanden na de start van het bewind een boedelbeschrijving op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Dit is zowel wanneer er nieuw bewind is uitgesproken, als wanneer er een wijziging van bewindvoerder heeft plaatsgevonden. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de startdatum van het bewind. De boedelbeschrijving wordt daarom vaak gezien als een nulmeting.

Ook moet de bewindvoerder jaarlijks een rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank, waarbij hij verantwoording aflegt over alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt Loyaal Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant die een steekproef afneemt bij al onze dossiers. Op die manier kunnen wij de hoogste kwaliteit waarborgen.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk over uw geldzaken en vermogen. Hieronder een greep uit de meest voorkomende taken van een bewindvoerder:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
 • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.

Als er sprake is van schulden dan vallen de volgende taken ook onder het bewind:

 • Inventariseren van schulden.
 • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
 • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
 • Treffen van betalingsregelingen.
 • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP.

Hoe maak ik een schuldenoverzicht?

Wij stellen namens jou een schuldenoverzicht op. Dit doen we op basis van alle post, brieven en e-mails die je aanlevert. Wil je graag zelf een schuldenoverzicht maken van tevoren? Dan kun je je schulden invoeren in een excel lijst, het is belangrijk dat de volgende gegevens dan gemeld worden:

 • Oorspronkelijke schuldeiser
 • Ligt het bij een deurwaarder of incassobureau?
 • Dossiernummer/klantnummer
 • Hoogte van het openstaande bedrag

Wanneer ontvang ik leefgeld?

Zodra wij voor het eerst jouw inkomen ontvangen starten we met het overnemen van de betalingen en het leefgeld. Wij betalen iedere maandag het wekelijkse leefgeld uit, dit staat dan voor 12.00 uur op de rekening. Wanneer je een keer extra leefgeld aanvraagt, kun je aangeven wanneer je dit wilt ontvangen. Als je voor 9.00 uur een verzoek om extra leefgeld hebt ingediend kan het nog met de betalingen van dezelfde werkdag mee. Verzoeken die na 9.00 uur ingediend worden kunnen op zijn vroegst de volgende werkdag uitbetaald worden. 

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind
bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind.
Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een
schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers.

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een
beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf
uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste
lasten betaald worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als
er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing
komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een
schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject, dit wordt ook wel
schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject in
goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers.
Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben.
Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer
je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder
verantwoordelijk voor alle financiën.

Wat vinden anderen van ons?

wat is bewindvoering

Neem contact op!

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.