Veelgestelde vragen

Bewindvoering

Hoe vraag ik bewind aan?

Bewindvoering wordt aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw regio. Wij stellen namens u dit verzoekschrift op en zorgen ervoor dat alle benodigde documenten worden verzameld. Het volledige verzoekschrift wordt vervolgens door ons ingediend bij de rechtbank en u hoeft hier verder niks voor te doen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons.

Hoe lang duurt een aanvraag bewindvoering?

Wij dienen namens u een aanvraag tot bewindvoering in bij de rechtbank. Het opstellen van het verzoekschrift tot bewindvoering wordt door ons gedaan en door u ondertekend tijdens een ons kennismakingsgesprek. Vaak wordt het verzoekschrift al een werkdag later door ons ingediend. Vervolgens is het aan de rechtbank om dit verzoekschrift te beoordelen.

Bij een aanvraag voor bewindvoering duurt het vaak 6 tot 8 weken voordat de rechtbank een besluit neemt en het bewind wordt uitgesproken. Is er bij u sprake van een noodsituatie zoals een (dreigende) ontruiming van de woning of (dreigende) afsluiting van gas en stroom? Dan maken wij gebruik van de spoedprocedure bij de rechtbank, waardoor er vaak al binnen 2 weken een besluit is genomen.

Wat zijn de tarieven voor bewindvoering in 2022?

De tarieven voor bewindvoering worden elk jaar landelijk vastgesteld. Dat betekent dat elke beschermingsbewindvoerder in Nederland dezelfde tarieven hanteert.

Let op: in veel gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van bewindvoering. In die gevallen kost het bewind u dus helemaal niks.

De tarieven voor bewindvoering in 2022 zijn als volgt:

Maandelijks:

 • Alleenstaande zonder problematische schulden: €125,54
 • Alleenstaande met problematische schulden: €162,44
 • Partners zonder problematische schulden: €150,55
 • Partners één met schulden één zonder: €172,73
 • Partners met problematische schulden: €194,81

Opstartkosten:

 • Alleenstaande: €709,06
 • Partners: €850,63

Rekening & Verantwoording:

 • Alleenstaande: €266,20
 • Partners: €319,44

Hoe wordt een bewindvoerder betaald?

De bewindvoerder wordt door de onder bewind gestelde betaalt. U betaalt deze kosten dus rechtstreeks aan de bewindvoerder. In veel gevallen vergoed de gemeente vervolgens weer de kosten aan u, waardoor het bewind voor u gratis is. Dit gebeurd bijvoorbeeld in gevallen waarbij u op of rond het minimum zit. Bent u benieuwd hoe dit bij u zit? Neem dan contact met ons op.

Is bewindvoering gratis?

Ja, in de meeste gevallen is bewindvoering gratis. Zit u bijvoorbeeld op of rond het sociaal minimum, dan worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Wij dienen namens u een aanvraag hiervoor in bij de gemeente waar u woonachtig bent. Benieuwd of u in aanmerking komt voor deze vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik stoppen met bewindvoering?

Als je wilt stoppen met bewindvoering moet je hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Als er geen reden meer is om het bewind aan te houden, dan zal de rechter het bewind weer opheffen en krijgt u zelf het beheer terug over uw financiën. Een opheffing gaat dus altijd via de rechter.

Hoe lang kan beschermingsbewind duren?

Hoe lang het bewind voortduurt heeft te maken met de reden waarvoor u onder bewind werd gesteld. U kunt op basis van twee verschillende grondslagen onder bewind worden gesteld, namelijk:

 1. Als er sprake is van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen waardoor u moeite heeft met het doen van de financiën;
 2. Als er sprake is van problematische schulden.

In principe eindigt het bewind wanneer je niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind gesteld bent. Wanneer je dus onder bewind bent gesteld voor het hebben van problematische schulden en de schulden opgelost zijn, eindigt in principe ook het bewind. Als u namelijk niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor u onder bewind bent gesteld wordt de rechter hierover geïnformeerd en het bewind opgeheven.

Het bewind stopt ook als de kantonrechter dat beslist, de cliënt komt te overlijden, de cliënt onder curatele wordt gesteld of als de tijd die de rechter voor het bewind bepaalde voorbij is. Daarnaast kunt u ook altijd een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank als u een andere reden heeft om te willen stoppen. Er is dus geen precieze duur van het bewind te noemen, omdat dit erg afhangt van de situatie.

Kun je internetbankieren als je onder bewind staat?

Ja, in verreweg de meeste gevallen is het bij ons mogelijk om gebruik te maken van internetbankieren. Dat betekent dat u gewoon geld kunt overboeken, geld kunt ontvangen en iDeal betalingen kunt verrichten. In sommige uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om te internetbankieren, bijvoorbeeld als er een frauderegistratie is bij de bank of een andere bijzondere omstandigheid.

Kan ik een rekening openen als ik onder bewind sta?

Nee, het is in principe niet mogelijk om een nieuwe bankrekening te openen zodra je onder bewind bent gesteld. Hiervoor heb je namelijk ook een akkoord nodig van de beschermingsbewindvoerder. Zodra het bewind start vragen wij namens jou twee nieuwe bankrekeningen aan, namelijk een beheergeldrekening en een leefgeldrekening. Deze bankrekeningen staan op jouw naam, dat betekent dat je deze rekeningen ook houd zodra het bewind is beëindigd. 

Kan een persoon die onder bewind gesteld is zonder toestemming van de bewindvoerder trouwen?

Ja, dat kan. Wanneer je onder bewind gesteld bent hoef je geen toestemming te vragen om te trouwen of te scheiden, omdat dit jouw persoonlijke rechten zijn. Wel moet de bewindvoerder betrokken worden bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke bestanddelen. Het is uiteraard wel belangrijk dat je dit soort wijzigingen op tijd doorgeeft aan de bewindvoerder. Ook kan de bewindvoerder met u bespreken wat de (juridische) gevolgen zijn van trouwen zodat u een goede beslissing kunt maken of het voor u de juiste stap is.

Wat als bewindvoerder nalatig is?

Het kan voorkomen dat uw bewindvoerder niet goed genoeg handelt en dat u ontevreden bent over uw huidige bewindvoerder. Het is altijd belangrijk dat u dit gelijk bespreekbaar maakt bij uw huidige bewindvoerder. In veel gevallen kan een gesprek verhelderend werken en neemt de onvrede daarmee af.

Bent u van mening dat er (structureel) zaken niet goed geregeld worden? Is er bijvoorbeeld slechte communicatie, slechte bereikbaarheid of maakt de bewindvoerder veel fouten? Dan heeft u altijd het recht om een verzoek tot wijziging of opheffing in te dienen bij de rechtbank.

Hoe wordt leefgeld berekend?

Het leefgeld wordt berekend op basis van jouw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. Je ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvang je bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

Kan een bewindvoerder je zonder leefgeld laten zitten?

Nee, in principe ontvang je altijd leefgeld en zit je dus nooit zonder. Leefgeld heeft bij ons de allerhoogste prioriteit, dit zullen we altijd als eerste uitbetalen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen zoals het uitblijven van inkomen is het niet mogelijk om leefgeld uit te keren.

Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

Je kunt zowel bij een bewindvoerderskantoor (professioneel) als bij een familielid of kennis (particulier) onder bewind gesteld worden. In bijna alle gevallen wordt het bij een professionele bewindvoerder ondergebracht, zoals Loyaal Bewindvoering. Personen kunnen als bewindvoerder worden aangesteld als ze aan onderstaande eisen voldoen:

 • Je bent meerderjarig;
 • Je bent volgens de kantonrechter geschikt als bewindvoerder;
 • Je staat niet zelf onder curatele of mentorschap;
 • Je bent niet naast beschermingsbewindvoerder ook WSNP-bewindvoerder van dezelfde persoon;
 • Je bent niet direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker;
 • Je bent niet werkend als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
 • Je hebt geen organisatorische band met de zorginstelling waar de persoon verblijft.

Welke vormen van bewindvoering zijn er?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Wat is het verschil tussen bewind en beschermingsbewind?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Schulden

Is schuldhulpverlening gratis?

Nee, tenminste niet in alle gevallen. Schuldhulpverlening wordt vaak via de gemeente geregeld. Bij sommige gemeenten is dit gratis en bij andere gemeenten betaalt u een kleine bijdrage of een klein percentage aan kosten. Als er al kosten zijn, dan wordt er rekening gehouden met uw financiële situatie. Hierdoor is schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk.