Loyaal Bewindvoering

SCHULDSANERING, HOE WERKT HET?

WAT IS SCHULDSANERING?

Schuldsanering is een regeling die ervoor zorgt dat mensen met grote schulden in een periode van drie jaar hun schulden kunnen aflossen. Het wordt ook wel WSNP genoemd, wat staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Bij een schuldsaneringstraject wordt er gekeken naar wat de schuldenaar kan aflossen en wat er eventueel kwijtgescholden kan worden. Gedurende deze periode wordt er een WSNP bewindvoerder aangesteld die toezicht houdt op de aflossing en ervoor zorgt dat de schuldenaar zich aan de regels houdt.

schuldsanering

Hoeveel schuld moet je hebben voor schuldsanering?

Je moet een schuld hebben die niet meer af te lossen is en waarbij u geen vooruitzicht hebt op een verbeterde financiële situatie. Daar is vaak sprake van als je je schulden niet binnen 1,5 jaar volledig kunt aflossen. Ook andere factoren kunnen meespelen zoals het hebben van beslag op je inkomen.

Wat zijn de regels van schuldsanering?

Als u in aanmerking komt voor schuldsanering, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Ten eerste moet u alle informatie over uw financiële situatie eerlijk en volledig aanleveren aan de bewindvoerder.

Daarnaast moet u tijdens de schuldsanering zoveel mogelijk geld verdienen en je inzetten om uw schulden af te lossen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om nieuwe schulden te maken zonder toestemming van de bewindvoerder.

Verder moet u ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld solliciteren naar werk als u geen baan heeft en moet u zich houden aan afspraken met schuldeisers. Vanzelfsprekend hoeft u niet te solliciteren als je ziek bent en/of een ziektewet uitkering ontvangt. Daarnaast mag u niet zonder toestemming van de bewindvoerder verhuizen of grote uitgaven doen.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan de bewindvoerder besluiten om de schuldsanering te beëindigen. Dit kan betekenen dat u alsnog uw schulden moet aflossen en dat u geen nieuwe schuldsanering meer kunt aanvragen de komende 10 jaar. Het is dus belangrijk om u goed aan de regels te houden tijdens de schuldsanering.

Wat zijn de voor- en nadelen van schuldsanering?

VOORDELEN

Voordelen van schuldsanering zijn onder andere dat u na afloop van het traject schuldenvrij bent en dat uw schuldeisers geen contact meer met u op kunnen nemen. Na afloop van het traject krijgt u namelijk een schone lei verklaring en mogen de schuldeisers hun vordering niet meer opeisen. Alle schulden die zijn ontstaan voordat de schuldsanering is gestart worden meegenomen in het traject.

NADELEN

Nadelen van schuldsanering zijn onder andere dat u zich gedurende 1,5 jaar strikt aan de regels moet houden en dat er minder ruimte is voor extra uitgaven. Er blijft wel altijd genoeg over om de vaste lasten te betalen en om van te leven.

SCHULDSANERING AANVRAGEN

Schuldsanering kan een goede oplossing zijn voor mensen die kampen met grote schulden en geen uitzicht meer hebben op verbetering van hun financiële situatie. Het is echter wel belangrijk om goed te kijken naar de voor- en nadelen van een schuldsaneringstraject voordat je hieraan begint.

Heb je behoefte aan hulp bij jouw financiële situatie en wilt u graag meer informatie over schuldsanering? Neem dan contact met ons op en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij helpen u graag verder!

Wat vinden anderen van ons?

Neem contact op!

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een schuldenoverzicht?

Wij stellen namens jou een schuldenoverzicht op. Dit doen we op basis van alle post, brieven en e-mails die je aanlevert. Wil je graag zelf een schuldenoverzicht maken van tevoren? Dan kun je je schulden invoeren in een excel lijst, het is belangrijk dat de volgende gegevens dan gemeld worden:

  • Oorspronkelijke schuldeiser
  • Ligt het bij een deurwaarder of incassobureau?
  • Dossiernummer/klantnummer
  • Hoogte van het openstaande bedrag

Hoe werkt de schuldsanering?

Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

Hoe wordt leefgeld berekend?

Het leefgeld wordt berekend op basis van jouw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. Je ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvang je bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

Wie betaalt de schuldhulpverlener?

Schuldhulpverlening is een dienst van de gemeente en zij betaalt dan ook de hulp bij het oplossen en aflossen van de schulden. Soms wordt er om een kleine eigen bijdrage voor de geleverde diensten gevraagd. Wanneer je op of rond het sociaal minimum zit kan er voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden, waardoor je uiteindelijk alsnog zelf niks voor de schuldhulpverlening betaalt.

Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

Schuldsanering mag niet het kindgebonden budget inhouden. Het kindgebonden budget is namelijk een toeslag van de overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderen. Deze toeslag valt onder de zogeheten beschermde inkomensbestanddelen en mag daarom niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

De beschermde inkomensbestanddelen zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de schuldsanering zitten, voldoende middelen overhouden om van te leven en om noodzakelijke kosten te kunnen betalen.

Andere inkomensbestanddelen die onder de beschermde inkomensbestanddelen vallen, zijn onder andere het inkomen uit arbeid en de huur- en zorgtoeslag. Deze inkomsten mogen dus niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

Het kindgebonden budget wordt wel meegenomen in de berekening van de afloscapaciteit. Dit betekent dat het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in de berekening van wat er maximaal aan schuldeisers kan worden afbetaald per maand, maar dit mag niet worden ingehouden.

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Schulden die niet worden kwijtgescholden noem je ook wel niet-saneerbare vorderingen. Een niet-saneerbare vordering is bijvoorbeeld wanneer je een te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente of het UWV, een geldboete of schadevergoeding aan een derde of een studieschuld bij DUO. Toeslagen die je terug moet betalen zijn daarentegen wel saneerbaar. Boetes van het CJIB zoals verkeersovertredingen of onverzekerde voertuigen zijn ook saneerbaar. Saneerbare vorderingen komen wel in aanmerking voor schuldhulpverlening, waardoor een deel kan worden kwijtgescholden.

Wat mag je in de schuldsanering houden?

Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

Wat betekent bewindvoering voor een persoon?

Een bewindvoerder neemt de volledige financiën over en zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden. Daarnaast zorgt hij er voor dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor je geen vervelende brieven op de mat krijgt. Ook zorgt de bewindvoerder er voor dat deurwaarders niet meer bij jou aan de deur komen, maar contact opnemen met de bewindvoerder. Als er sprake is van schulden gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om de schulden op te lossen. Kortom: je wordt volledig financieel ontzorgd!

Wat is het verschil tussen bewind en beschermingsbewind?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Hoeveel geld krijg je als je in de schuldsanering zit?

Als je in de schuldsanering zit, dan wordt er een budgetplan opgesteld waarin staat hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je vaste lasten. Het budgetplan wordt opgesteld door de bewindvoerder, in samenwerking met jou.

Het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Over het algemeen is het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt niet erg hoog, omdat het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk geld kunt aflossen aan je schuldeisers.

Het budgetplan is erop gericht om je zoveel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, terwijl je tegelijkertijd je schulden aflost. Het is belangrijk om je aan het budgetplan te houden, zodat je je schulden kunt aflossen en na de schuldsanering weer met een schone lei kunt beginnen.

Het exacte bedrag dat je maandelijks te besteden hebt, verschilt per persoon. Jouw bewindvoerder kan je meer informatie geven over hoe jouw budgetplan eruit ziet en hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt

Onze locaties