Schuldsanering, hoe werkt het?

Op deze pagina gaan we je alles vertellen over wat schuldsanering inhoudt, hoeveel schuld je moet hebben voor een schuldsaneringstraject en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. We hopen dat deze informatie je helpt om de juiste beslissing te nemen en jouw financiële situatie te verbeteren.

Table of Contents

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering is een regeling die ervoor zorgt dat mensen met grote schulden in een periode van drie jaar hun schulden kunnen aflossen. Het wordt ook wel WSNP genoemd, wat staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 

Bij een schuldsaneringstraject wordt er gekeken naar wat de schuldenaar kan aflossen en wat er eventueel kwijtgescholden kan worden. Gedurende deze periode wordt er een WSNP bewindvoerder aangesteld die toezicht houdt op de aflossing en ervoor zorgt dat de schuldenaar zich aan de regels houdt.

Hoeveel schuld moet je hebben voor schuldsanering?

Je moet een schuld hebben die niet meer af te lossen is en waarbij je geen vooruitzicht hebt op een verbeterde financiële situatie. Daar is vaak sprake van als je je schulden niet binnen 3 jaar volledig kunt aflossen. Ook andere factoren kunnen meespelen zoals het hebben van beslag op je inkomen.

Wat zijn de regels van schuldsanering?

Als je in aanmerking komt voor schuldsanering, dan moet je je aan een aantal regels houden. Ten eerste moet je alle informatie over je financiële situatie eerlijk en volledig aanleveren aan de bewindvoerder.

Daarnaast moet je tijdens de schuldsanering zoveel mogelijk geld verdienen en je inzetten om je schulden af te lossen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om nieuwe schulden te maken zonder toestemming van de bewindvoerder.

Verder moet je ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld solliciteren naar werk als je geen baan hebt en moet je je houden aan afspraken met schuldeisers. Vanzelfsprekend hoef je niet te solliciteren als je ziek bent en/of een ziektewet uitkering ontvangt. Daarnaast mag je niet zonder toestemming van de bewindvoerder verhuizen of grote uitgaven doen.

Als je je niet aan de regels houdt, kan de bewindvoerder besluiten om de schuldsanering te beëindigen. Dit kan betekenen dat je alsnog je schulden moet aflossen en dat je geen nieuwe schuldsanering meer kunt aanvragen de komende 10 jaar. Het is dus belangrijk om je goed aan de regels te houden tijdens de schuldsanering.

Wat zijn de voor- en nadelen van schuldsanering?

Voordelen van schuldsanering zijn onder andere dat je na afloop van het traject schuldenvrij bent en dat jouw schuldeisers geen contact meer met je op kunnen nemen. Na afloop van het traject krijg je namelijk een schone lei verklaring en mogen de schuldeisers hun vordering niet meer opeisen. Alle schulden die zijn ontstaan voordat de schuldsanering is gestart worden meegenomen in het traject.

Nadelen van schuldsanering zijn onder andere dat je gedurende drie jaar strikt aan de regels moet houden en dat er minder ruimte is voor extra uitgaven. Er blijft wel altijd genoeg over om de vaste lasten te betalen en om van te leven.

Schuldsanering aanvragen

Schuldsanering kan een goede oplossing zijn voor mensen die kampen met grote schulden en geen uitzicht meer hebben op verbetering van hun financiële situatie. Het is echter wel belangrijk om goed te kijken naar de voor- en nadelen van een schuldsaneringstraject voordat je hieraan begint.

Heb je behoefte aan hulp bij jouw financiële situatie en wil je graag meer informatie over schuldsanering? Neem dan contact met ons op en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij helpen je graag verder!

Schuldsanering aanvragen
Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

  Veelgestelde vragen

  Hoeveel geld krijg je als je in de schuldsanering zit?

  Als je in de schuldsanering zit, dan wordt er een budgetplan opgesteld waarin staat hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je vaste lasten. Het budgetplan wordt opgesteld door de bewindvoerder, in samenwerking met jou.

  Het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Over het algemeen is het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt niet erg hoog, omdat het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk geld kunt aflossen aan je schuldeisers.

  Het budgetplan is erop gericht om je zoveel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, terwijl je tegelijkertijd je schulden aflost. Het is belangrijk om je aan het budgetplan te houden, zodat je je schulden kunt aflossen en na de schuldsanering weer met een schone lei kunt beginnen.

  Het exacte bedrag dat je maandelijks te besteden hebt, verschilt per persoon. Jouw bewindvoerder kan je meer informatie geven over hoe jouw budgetplan eruit ziet en hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt

  Krijg je vakantiegeld in de schuldsanering?

  Tijdens het schuldhulpverleningstraject krijg je te maken met een vrij te laten bedrag berekening (hierna: VTLB). Het VTLB is het bedrag dat een persoon in de schuldsanering minimaal nodig heeft om van te leven. Het is dus het bedrag dat beschikbaar is voor levensonderhoud en noodzakelijke kosten, zoals huur, energiekosten, ziektekostenverzekering, voeding en kleding.

  Het VTLB wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met onder andere het inkomen, de gezinssamenstelling en de woonlasten van de persoon in kwestie. Het VTLB is een belangrijk onderdeel van de schuldsanering, omdat het ervoor zorgt dat mensen in de schuldsanering niet onder het bestaansminimum komen te leven. Het VTLB wordt vastgesteld door de bewindvoerder en is gebaseerd op de gegevens die door de persoon in kwestie zijn aangeleverd. Het is belangrijk om deze gegevens zo volledig en accuraat mogelijk te verstrekken, zodat het VTLB op een juiste manier kan worden berekend.

  Het vakantiegeld behoort ook tot het inkomen. In de VTLB staat het bedrag wat u aan vakantiegeld mag behouden. Alles daarboven wordt afgedragen aan de schuldeisers. In veel gevallen mag u dus een deel van het vakantiegeld of het volledige vakantiegeld behouden!

   

  Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

  Schuldsanering mag niet het kindgebonden budget inhouden. Het kindgebonden budget is namelijk een toeslag van de overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderen. Deze toeslag valt onder de zogeheten beschermde inkomensbestanddelen en mag daarom niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

  De beschermde inkomensbestanddelen zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de schuldsanering zitten, voldoende middelen overhouden om van te leven en om noodzakelijke kosten te kunnen betalen.

  Andere inkomensbestanddelen die onder de beschermde inkomensbestanddelen vallen, zijn onder andere het inkomen uit arbeid en de huur- en zorgtoeslag. Deze inkomsten mogen dus niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

  Het kindgebonden budget wordt wel meegenomen in de berekening van de afloscapaciteit. Dit betekent dat het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in de berekening van wat er maximaal aan schuldeisers kan worden afbetaald per maand, maar dit mag niet worden ingehouden.

  Hoe lang blijft een BKR registratie staan na schuldsanering?

  Wanneer iemand deelneemt aan een schuldsaneringstraject, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als het schuldsaneringstraject succesvol is afgerond, dan wordt de BKR registratie aangepast.

  De BKR registratie blijft echter nog wel enige tijd zichtbaar in het register. In het geval van een schuldsanering blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar na afronding van het traject. Dit betekent dat de registratie pas vijf jaar na afronding van het schuldsaneringstraject verdwijnt.

  Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een BKR registratie niet altijd nadelig hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook positief worden gezien als iemand zijn of haar financiële zaken weer op orde heeft gekregen en met succes het schuldsaneringstraject heeft doorlopen. Echter kan het hebben van een BKR registratie wel gevolgen hebben bij het aanvragen van nieuwe kredieten of financiële verplichtingen.

  Wat mag je in de schuldsanering houden?

  Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

  Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

  Hoe werkt de schuldsanering?

  Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

  Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

  Er zijn veel termen die gebruikt worden voor schuldhulpverlening. De schuldsanering is een traject binnen de schuldhulpverlening. Dit wordt ook wel de WSNP genoemd: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het met succes doorlopen van het traject een schone lei kan krijgen, waardoor de resterende schulden niet meer betaald hoeven te worden. De WSNP kan pas aangevraagd worden bij de rechter als blijkt dat er geen geslaagde regeling komt binnen de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). 

  Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

  Schulden die niet worden kwijtgescholden noem je ook wel niet-saneerbare vorderingen. Een niet-saneerbare vordering is bijvoorbeeld wanneer je een te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente of het UWV, een geldboete of schadevergoeding aan een derde of een studieschuld bij DUO. Toeslagen die je terug moet betalen zijn daarentegen wel saneerbaar. Boetes van het CJIB zoals verkeersovertredingen of onverzekerde voertuigen zijn ook saneerbaar. Saneerbare vorderingen komen wel in aanmerking voor schuldhulpverlening, waardoor een deel kan worden kwijtgescholden.

  Wat gebeurt er als je je schulden niet kunt betalen?

  Wanneer je je schulden niet meer kan betalen zijn er twee opties om de schulden op te lossen. Allereerst is het mogelijk om met alle schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Zijn de schulden te hoog om betalingsregelingen te treffen? Dan dienen we een aanvraag schuldhulpverlening in. Dat is een traject van 3 jaar waarin ongeacht wat je hebt afgelost je na afloop van die 3 jaar je volledig schuldenvrij bent.

  Wij maken bij al onze nieuwe cliënten een afweging wat voor jou het beste is. Hierin kijken we naar de hoogte van de schulden, maar ook naar jouw inkomen en uitgaven. Bij beide opties hoef je zelf niks te doen. Wij regelen dan alles rondom de betalingsregelingen of aanvraag schuldhulpverlening.

  Wie betaalt de schuldhulpverlener?

  Schuldhulpverlening is een dienst van de gemeente en zij betaalt dan ook de hulp bij het oplossen en aflossen van de schulden. Soms wordt er om een kleine eigen bijdrage voor de geleverde diensten gevraagd. Wanneer je op of rond het sociaal minimum zit kan er voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden, waardoor je uiteindelijk alsnog zelf niks voor de schuldhulpverlening betaalt.

  Is schuldhulpverlening gratis?

  Nee, tenminste niet in alle gevallen. Schuldhulpverlening wordt vaak via de gemeente geregeld. Bij sommige gemeenten is dit gratis en bij andere gemeenten betaalt u een kleine bijdrage of een klein percentage aan kosten. Als er al kosten zijn, dan wordt er rekening gehouden met uw financiële situatie. Hierdoor is schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk.

  Welke organisaties helpen bij schulden?

  Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij schulden. Welke organisatie het beste bij jouw schulden kan helpen hangt heel erg af van de situatie. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met ons om de mogelijkheden te bespreken. Wij nemen jouw financiën over en zorgen ervoor dat jouw schulden op de beste manier worden opgelost.

  Hoe maak ik een schuldenoverzicht?

  Wij stellen namens jou een schuldenoverzicht op. Dit doen we op basis van alle post, brieven en e-mails die je aanlevert. Wil je graag zelf een schuldenoverzicht maken van tevoren? Dan kun je je schulden invoeren in een excel lijst, het is belangrijk dat de volgende gegevens dan gemeld worden:

  • Oorspronkelijke schuldeiser
  • Ligt het bij een deurwaarder of incassobureau?
  • Dossiernummer/klantnummer
  • Hoogte van het openstaande bedrag