Loyaal Bewindvoering

SCHULDhulpverlening

HULP BIJ SCHULDEN

Schulden ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn zoals een echtscheiding of ontslag, maar kunnen ook door andere omstandigheden komen. 

Het begint vaak met enkele betalingsachterstanden. Vervolgens lopen deze achterstanden op door hoge incassokosten en rente. Uiteindelijk legt de eerste deurwaarder beslag op uw inkomen, bank of spullen en lijkt de situatie uitzichtloos.

U bent niet de enige in Nederland die dit meemaakt, dit komt ontzettend vaak voor. Het is erg lastig om helemaal alleen uit deze situatie te komen, omdat er veel op u af komt en u daardoor vaak niet weet waar u allemaal recht op hebt. Wij kunnen u hierbij helpen!

schuldsanering

Wij hebben altijd een oplossing

Door onze innovatieve en snelle aanpak voor het oplossen van geldproblemen onderscheiden wij ons van andere bewindvoerderskantoren. 

Wij garanderen u dat er vanaf het moment dat u onder bewind staat er binnen 4 maanden een permanente oplossing is gevonden voor uw schulden. Wij hebben geen wachtrijen of wachtlijsten.

Niet meer onnodig wachten, maar zo snel mogelijk toewerken naar een schuldenvrije toekomst, dat is onze visie. Benieuwd hoe wij uw schulden kunnen oplossen? Lees dan hieronder hoe wij te werk gaan of vraag  een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Onze kernwaarden

hulp bij schulden

Snelle aanpak schulden

Binnen 4 maanden een permanente oplossing voor uw schulden. Wij hebben altijd een oplossing!​

Binnen 24 uur
reactie

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur reactie op uw mails.

Persoonlijk contact
 

U krijgt één vast contactpersoon binnen ons team. Uw vaste contactpersoon is altijd uw eigen bewindvoerder. Korte lijntjes dus!

Spoed-
aanpak
 

Wij hebben een unieke aanpak om dreigende situaties zoals ontruiming en afsluiting van gas & stroom te voorkomen en verhelpen.

maatwerk

Maatwerk
 
 

Wij bekijken samen met u waar u behoefte aan heeft en stellen op basis daarvan een gezamenlijk plan van aanpak op.​

informatie over beschermingsbewind

Meer
informatie
 

Inventarisatie en stabilisatie

Vanaf dag één dat u onder bewind staat gaan wij direct bezig met het inventariseren van al uw schulden. Alle schuldeisers ontvangen van ons een brief waarin we vragen alle schuldendossiers met saldo aan ons kenbaar te maken. 

Vervolgens stellen wij op basis van deze informatie een schuldenlijst op, zodat we precies weten hoeveel er in totaal openstaat en om hoeveel schuldeisers het gaat. 

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan door naar de inkomsten en uitgaven te kijken. Verdient u onder het minimum? Dan vragen we aanvullende toeslagen en uitkeringen met u aan. Als er beslag ligt op uw inkomen, dan toetsen we of dit beslag rechtmatig is. 

In de meeste gevallen is het beslag op inkomen te hoog, in die gevallen vechten wij dit beslag succesvol en aan vragen wij het te veel beslagen geld terug. Door al deze veranderingen zorgen wij ervoor dat de vaste lasten betaalt worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

oplossing op maat

Als de inventarisatie en stabilisatie is voltooid gaan we door met het zoeken van een oplossing voor uw schulden. We gaan op basis van uw situatie beoordelen hoe uw schulden het beste afgelost kunnen worden. Kunnen we met het inkomen wat u ontvangt de schulden niet (snel) genoeg aflossen? Dan vragen wij een schuldhulpverleningstraject namens u aan. 

Bij schuldhulpverlening gaat u een traject in van 18 maanden (1,5 jaar) waarin er wordt berekend wat u elke maand kan afbetalen aan al uw schuldeisers. Dit bedrag wordt maandelijks gespaard en aan het einde van de 18 maanden uitbetaald aan al uw schuldeisers. Het bedrag wat dan nog bij uw schuldeisers openstaat wordt kwijtgescholden waardoor u na afloop van deze 18 maanden volledig schuldenvrij bent ongeacht hoeveel u hebt kunnen afbetalen. 

Tijdens dit traject blijft er uiteraard altijd voldoende budget over om de vaste lasten van te kunnen blijven betalen en sparen we zelfs in de meeste gevallen ook voor onverwachte uitgaven. In sommige gevallen houden we zelfs meer over tijdens dit traject dan daarvoor.

bewindvoering

Garanties

voordelen

Binnen 4 maanden een oplossing

Wij begrijpen heel goed dat u graag zo snel mogelijk geholpen wil worden bij het oplossen van uw schulden. Bij ons zijn er daarom geen wachtrijen, maar wordt u gelijk vanaf dag één door een gekwalificeerde bewindvoerder geholpen om toe te werken naar een schuldenvrije toekomst. 

kwaliteit

Loyaal
Garantie

Wij garanderen u dat we binnen 4 maanden een oplossing hebben gevonden voor uw schulden. Vervolgens kunnen we samen toewerken naar een schuldenvrije toekomst.

Wat vinden anderen van ons?

Neem contact op!

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een schuldenoverzicht?

Wij stellen namens jou een schuldenoverzicht op. Dit doen we op basis van alle post, brieven en e-mails die je aanlevert. Wil je graag zelf een schuldenoverzicht maken van tevoren? Dan kun je je schulden invoeren in een excel lijst, het is belangrijk dat de volgende gegevens dan gemeld worden:

  • Oorspronkelijke schuldeiser
  • Ligt het bij een deurwaarder of incassobureau?
  • Dossiernummer/klantnummer
  • Hoogte van het openstaande bedrag

Hoe werkt de schuldsanering?

Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

Hoe wordt leefgeld berekend?

Het leefgeld wordt berekend op basis van jouw financiële situatie. Iemand met veel schulden en een laag inkomen ontvangt vaak minder leefgeld, dan iemand die werkt en geen schulden heeft. Je ontvangt altijd genoeg leefgeld om van rond te kunnen komen. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dat in principe nooit lager dan €50,- per week. Daarnaast zijn er vaak ook andere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld ook helpen met een aanmelding voor de Voedselbank. Daarnaast ontvang je bij ons naast het leefgeld ook elk kwartaal de volledige kinderbijslag.

Wie betaalt de schuldhulpverlener?

Schuldhulpverlening is een dienst van de gemeente en zij betaalt dan ook de hulp bij het oplossen en aflossen van de schulden. Soms wordt er om een kleine eigen bijdrage voor de geleverde diensten gevraagd. Wanneer je op of rond het sociaal minimum zit kan er voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden, waardoor je uiteindelijk alsnog zelf niks voor de schuldhulpverlening betaalt.

Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

Schuldsanering mag niet het kindgebonden budget inhouden. Het kindgebonden budget is namelijk een toeslag van de overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderen. Deze toeslag valt onder de zogeheten beschermde inkomensbestanddelen en mag daarom niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

De beschermde inkomensbestanddelen zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de schuldsanering zitten, voldoende middelen overhouden om van te leven en om noodzakelijke kosten te kunnen betalen.

Andere inkomensbestanddelen die onder de beschermde inkomensbestanddelen vallen, zijn onder andere het inkomen uit arbeid en de huur- en zorgtoeslag. Deze inkomsten mogen dus niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

Het kindgebonden budget wordt wel meegenomen in de berekening van de afloscapaciteit. Dit betekent dat het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in de berekening van wat er maximaal aan schuldeisers kan worden afbetaald per maand, maar dit mag niet worden ingehouden.

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Schulden die niet worden kwijtgescholden noem je ook wel niet-saneerbare vorderingen. Een niet-saneerbare vordering is bijvoorbeeld wanneer je een te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente of het UWV, een geldboete of schadevergoeding aan een derde of een studieschuld bij DUO. Toeslagen die je terug moet betalen zijn daarentegen wel saneerbaar. Boetes van het CJIB zoals verkeersovertredingen of onverzekerde voertuigen zijn ook saneerbaar. Saneerbare vorderingen komen wel in aanmerking voor schuldhulpverlening, waardoor een deel kan worden kwijtgescholden.

Wat mag je in de schuldsanering houden?

Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

Wat betekent bewindvoering voor een persoon?

Een bewindvoerder neemt de volledige financiën over en zorgt er voor dat de vaste lasten betaald worden. Daarnaast zorgt hij er voor dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder, waardoor je geen vervelende brieven op de mat krijgt. Ook zorgt de bewindvoerder er voor dat deurwaarders niet meer bij jou aan de deur komen, maar contact opnemen met de bewindvoerder. Als er sprake is van schulden gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om de schulden op te lossen. Kortom: je wordt volledig financieel ontzorgd!

Wat is het verschil tussen bewind en beschermingsbewind?

Wanneer personen het over bewind of bewindvoering hebben wordt vaak beschermingsbewind bedoeld. Er zijn echter twee soorten van bewind, namelijk: beschermingsbewind en WSNP bewind. Een beschermingsbewindvoerder komt op voor jouw financiën en een WSNP bewindvoerder is een schuldhulpverlener die opkomt voor de schuldeisers. 

Een beschermingsbewindvoerder neemt uw volledige financiën over. Een beschermingsbewindvoerder doet dit omdat u schulden heeft of omdat u door een andere reden zelf uw financiën niet meer kunt beheren. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de vaste lasten betaalt worden en dat er genoeg geld overblijft om boodschappen van te kunnen betalen. Als er sprake is van schulden, dan zorgt de beschermingsbewindvoerder er voor dat er een oplossing komt voor uw schulden. In veel gevallen worden schulden opgelost middels een schuldhulpverleningstraject wat een beschermingsbewindvoerder voor u aanvraagt.

Een WSNP bewindvoerder is de schuldhulpverlener in een WSNP traject ook wel schuldsanering genoemd. Een WSNP bewindvoerder is er voor om het schuldhulpverleningstraject is goede banen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het regelen van de afdracht naar alle schuldeisers. Het is dus mogelijk om zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP bewindvoerder te hebben. Een WSNP bewindvoerder komt alleen pas in beeld als er een schuldsaneringstraject loopt. Wanneer je een WSNP-bewindvoerder toegewezen hebt gekregen, blijft de beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor alle financiën.  

Hoeveel geld krijg je als je in de schuldsanering zit?

Als je in de schuldsanering zit, dan wordt er een budgetplan opgesteld waarin staat hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je vaste lasten. Het budgetplan wordt opgesteld door de bewindvoerder, in samenwerking met jou.

Het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Over het algemeen is het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt niet erg hoog, omdat het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk geld kunt aflossen aan je schuldeisers.

Het budgetplan is erop gericht om je zoveel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, terwijl je tegelijkertijd je schulden aflost. Het is belangrijk om je aan het budgetplan te houden, zodat je je schulden kunt aflossen en na de schuldsanering weer met een schone lei kunt beginnen.

Het exacte bedrag dat je maandelijks te besteden hebt, verschilt per persoon. Jouw bewindvoerder kan je meer informatie geven over hoe jouw budgetplan eruit ziet en hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt

Onze locaties