Hulp bij Geldproblemen.

Geldproblemen

Vaak ligt er een combinatie van factoren ten grondslag aan het ontstaan van Geldproblemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verliezen van inkomen door een ontslag of het eindigen van een huwelijk. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te bedenken.

In veel gevallen begint het met betalingsachterstanden. Daaropvolgend worden deze achterstanden steeds hoger vanwege rente en incassokosten. In het slechtste scenario legt daarna de eerste deurwaarder beslag op uw inkomen, bank of spullen en lijkt de situatie uitzichtloos.

In Nederland staat u niet alleen als het om dergelijke situaties gaat. Sterker nog, het komt vaker voor dan u denkt. Vanwege de vele verschillende soorten toeslagen en schuldeisers kunt u op een duur het overzicht kwijtraken. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat u toeslagen mist waar u wel recht op heeft. Hierbij kunnen wij u helpen!

Wij hebben altijd op een oplossing

Wij onderscheiden ons van andere bewindvoerderskantoren door een innovatie en snelle aanpak voor het oplossen van schulden. Om die reden kunnen wij u dan ook garanderen dat er vanaf de ingangsdatum van het bewindvoeringstraject er binnen 4 maanden een permanente oplossing is gevonden voor uw geldproblemen.

Onze visie is dan ook: niet meer onnodig wachten, maar zo snel mogelijk toewerken naar een schuldenvrije toekomst. Nieuwsgierig hoe wij uw geldproblemen kunnen oplossen? Vraag dan direct gratis een vrijblijvend adviesgesprek aan of lees hieronder hoe wij te werk gaan.

Dé weg naar een schuldenvrije toekomst.

Inventarisatie en stabilisatie

Vanaf het eerste moment dat u officieel onder bewind staat gaan wij direct bezig met het opstellen van een schuldenlijst. Dit doen wij door alle schuldeisers een brief te sturen waarin we vragen alle schuldendossiers met saldo aan ons kenbaar te maken. Aan de hand van deze informatie weten we dan precies hoeveel er in totaal openstaat en om wat voor schuldeisers het gaat. 

Uiteraard zorgen wij er ondertussen ook voor dat er geen nieuwe financiële problemen ontstaan door naar de inkomsten en uitgaven te kijken. Zit u onder het minimum inkomen? Dan vragen we aanvullende toeslagen en uitkeringen met u aan. Als er beslag ligt op uw inkomen, dan toetsen we of dit beslag rechtmatig is. Vaak is het beslag op inkomen te hoog, in die gevallen vechten wij dit beslag succesvol en vragen wij het te veel beslagen geld terug. Hierdoor zorgen wij ervoor dat alle vaste lasten betaalt worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Oplossing op maat

Als de inventarisatie en stabilisatie is voltooid gaan we direct verder met het kijken naar een oplossing voor uw geldproblemen. Op basis van uw situatie gaan we beoordelen hoe uw schulden het beste afgelost kunnen worden. Kunnen we met het inkomen wat u ontvangt de schulden niet (snel) genoeg aflossen? Dan vragen wij een schuldhulpverleningstraject namens u aan. 

Bij de schuldhulpverlening gaat u een traject in van 3 jaar waarin er wordt berekend wat u maandelijks kunt afbetalen aan schulden. Dit bedrag wordt maandelijks gespaard en aan het einde van de 3 jaar uitbetaald aan al uw schuldeisers. Het bedrag wat dan nog bij uw schuldeisers openstaat wordt kwijtgescholden waardoor u na afloop van deze 3 jaar volledig schuldenvrij bent ongeacht hoeveel u hebt kunnen afbetalen. Tijdens dit traject blijft er uiteraard altijd voldoende budget over om de vaste lasten van te kunnen blijven betalen en sparen we zelfs in de meeste gevallen ook voor onverwachte uitgaven.

Binnen 4 maanden een oplossing

Wij begrijpen heel goed dat u graag zo snel mogelijk geholpen wil worden bij het oplossen van uw schulden. Bij ons zijn er daarom geen wachtrijen, maar wordt u gelijk vanaf dag één door een gekwalificeerde bewindvoerder geholpen om toe te werken naar een toekomst zonder geldproblemen. 

Loyaal Garantie
Wij garanderen u dat we binnen 4 maanden een oplossing hebben gevonden voor uw geldproblemen. Vervolgens kunnen we samen toewerken naar een schuldenvrije toekomst.