Hulp bij Geldproblemen.

Geldproblemen

Geldproblemen ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn zoals een echtscheiding of ontslag, maar kunnen ook door andere omstandigheden komen. 

Het begint vaak met enkele betalingsachterstanden. Vervolgens lopen deze achterstanden op door hoge incassokosten en rente. Uiteindelijk legt de eerste deurwaarder beslag op uw inkomen, bank of spullen en lijkt de situatie uitzichtloos.

U bent niet de enige in Nederland die dit meemaakt, dit komt ontzettend vaak voor. Het is erg lastig om helemaal alleen uit deze situatie te komen, omdat er veel op u af komt en u daardoor vaak niet weet waar u allemaal recht op hebt. Wij kunnen u hierbij helpen!

Wij hebben altijd op een oplossing

Door onze innovatieve en snelle aanpak voor het oplossen van schulden onderscheiden wij ons van andere bewindvoerderskantoren. Wij garanderen u dat er vanaf het moment dat u onder bewind staat er binnen 4 maanden een permanente oplossing is gevonden voor uw geldproblemen.

Niet meer onnodig wachten, maar zo snel mogelijk toewerken naar een schuldenvrije toekomst, dat is onze visie. Benieuwd hoe wij uw geldproblemen kunnen oplossen? Lees dan hieronder hoe wij te werk gaan of vraag  een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Dé weg naar een schuldenvrije toekomst.

Inventarisatie en stabilisatie

Vanaf dag één dat u onder bewind staat gaan wij direct bezig met het inventariseren van al uw schulden. Alle schuldeisers ontvangen van ons een brief waarin we vragen alle schuldendossiers met saldo aan ons kenbaar te maken. Vervolgens stellen wij op basis van deze informatie een schuldenlijst op, zodat we precies weten hoeveel er in totaal openstaat en om hoeveel schuldeisers het gaat. 

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat er geen nieuwe financiële problemen meer ontstaan door naar de inkomsten en uitgaven te kijken. Verdient u onder het minimum? Dan vragen we aanvullende toeslagen en uitkeringen met u aan. Als er beslag ligt op uw inkomen, dan toetsen we of dit beslag rechtmatig is. In de meeste gevallen is het beslag op inkomen te hoog, in die gevallen vechten wij dit beslag succesvol en aan vragen wij het te veel beslagen geld terug. Door al deze veranderingen zorgen wij ervoor dat de vaste lasten betaalt worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Oplossing op maat

Als de inventarisatie en stabilisatie is voltooid gaan we door met het zoeken van een oplossing voor uw geldproblemen. We gaan op basis van uw situatie beoordelen hoe uw schulden het beste afgelost kunnen worden. Kunnen we met het inkomen wat u ontvangt de schulden niet (snel) genoeg aflossen? Dan vragen wij een schuldhulpverleningstraject namens u aan. 

Bij de schuldhulpverlening gaat u een traject in van 3 jaar waarin er wordt berekend wat u elke maand kan afbetalen aan al uw schuldeisers. Dit bedrag wordt maandelijks gespaard en aan het einde van de 3 jaar uitbetaald aan al uw schuldeisers. Het bedrag wat dan nog bij uw schuldeisers openstaat wordt kwijtgescholden waardoor u na afloop van deze 3 jaar volledig schuldenvrij bent ongeacht hoeveel u hebt kunnen afbetalen. Tijdens dit traject blijft er uiteraard altijd voldoende budget over om de vaste lasten van te kunnen blijven betalen en sparen we zelfs in de meeste gevallen ook voor onverwachte uitgaven.

Binnen 4 maanden een oplossing

Wij begrijpen heel goed dat u graag zo snel mogelijk geholpen wil worden bij het oplossen van uw schulden. Bij ons zijn er daarom geen wachtrijen, maar wordt u gelijk vanaf dag één door een gekwalificeerde bewindvoerder geholpen om toe te werken naar een toekomst zonder geldproblemen. 

Loyaal Garantie
Wij garanderen u dat we binnen 4 maanden een oplossing hebben gevonden voor uw geldproblemen. Vervolgens kunnen we samen toewerken naar een schuldenvrije toekomst.