Opstarten: alleenstaande.

Vul hier het telefoonnummer in waarop u het beste bent te bereiken.
Mocht u geen gebruik maken van e-mail dan hoeft u dit niet in te vullen.
Denk hierbij aan begeleiding vanuit PGB, WMO of hulp van een sociaal team vanuit de gemeente.
Vul dit alleen in als u begeleiding heeft.
Vul dit alleen in als u begeleiding heeft.
Als u ten minste één bankrekening op uw naam heeft, voer dan hier uw eerste IBAN rekeningnummer in.
Als u ten minste twee bankrekeningen op uw naam heeft, voer dan hier uw tweede IBAN rekeningnummer in.
Als u ten minste drie bankrekeningen op uw naam heeft, voer dan hier uw derde IBAN rekeningnummer in.
Als u ten minste vier bankrekeningen op uw naam heeft, voer dan hier uw vierde IBAN rekeningnummer in.
Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, studiefinanciering, alimentatie of andere (maandelijkse) vergoedingen.
Als u loon ontvangt dan kunt u hier uw werkgever invoeren. Als u werkt via een uitzendbureau, vul dan hier het uitzendbureau in.
Als u twee werkgevers heeft vul dan hier uw tweede werkgever in. Als u werkt via een uitzendbureau, vul dan hier het uitzendbureau in.
Als u een uitkering ontvangt geef dan hier aan om wat voor uitkering het gaat. Als u een uitkering van het UWV ontvangt geef dan door om wat voor uitkering het gaat.
Ontvangt u inkomen wat hierboven niet ter sprake is gekomen? Vul dan in wat voor inkomen u nog extra ontvangt. Toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag hoeft u niet door te geven.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Bij (maandelijkse) contributie kunt u denken aan: sportschool, (andere) sportverenigingen, ANWB pechservice of andere lidmaatschappen.
Mocht u aan meer dan één partij contributie betalen vul hier dan meerdere in. Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Als u bij iemand inwoont zoals bij uw ouders en daar niet voor betaalt dan kunt u hier nee aankruisen.
Hier vult u de partij in waarnaar u (maandelijks) de kosten voor de woning dient te betalen. Als het gaat om kostgeld dan kunt u hier de naam van de kostgever invullen. Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Vul hier uw gas en stroom leverancier in. Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Vul hier uw waterbedrijf in. Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Als je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar van meer dan 6 maanden dan kan jouw zorgverzekeraar jouw aanmelden als wanbetaler waardoor je bestuursrechtelijke premie aan het CJIB/CAK betaalt.
Vul hier uw zorgverzekeraar in. Ongeacht of je bestuursrechtelijke premie betaalt, je blijft altijd verzekerd bij je zorgverzekeraar.
Als u begeleiding ontvangt die wordt vergoed vanuit het persoonsgebonden budget van het SVB dan kruist u hier ja aan.
Een aansprakelijkheidsverzekering verzekert de schade die je veroorzaakt aan iemand anders of de spullen van iemand anders.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Met de inboedelverzekering verzeker je de inboedel. De inboedel is alles in huis en in de tuin wat niet nagelvast zit en verhuisbaar is zonder schade te veroorzaken.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Met een uitvaartverzekering (of begrafenisverzekering) voorkom je dat je nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten, als er onvoldoende spaargeld is.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Onder voertuigen worden zowel auto’s als scooters verstaan.
Vul dit alleen in als u bij de vraag hiervoor ja heeft aangekruist.
Wilt u graag nog wat doorgeven omtrent uw financiën wat hierboven niet aan bod is gekomen? Dan kunt u dat hier invullen.