...

Wanneer iemand deelneemt aan een schuldsaneringstraject, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als het schuldsaneringstraject succesvol is afgerond, dan wordt de BKR registratie aangepast.

De BKR registratie blijft echter nog wel enige tijd zichtbaar in het register. In het geval van een schuldsanering blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar na afronding van het traject. Dit betekent dat de registratie pas vijf jaar na afronding van het schuldsaneringstraject verdwijnt.

Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een BKR registratie niet altijd nadelig hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook positief worden gezien als iemand zijn of haar financiële zaken weer op orde heeft gekregen en met succes het schuldsaneringstraject heeft doorlopen. Echter kan het hebben van een BKR registratie wel gevolgen hebben bij het aanvragen van nieuwe kredieten of financiële verplichtingen.