Loyaal Bewindvoering

Wij dienen namens jou een aanvraag tot bewindvoering in bij de rechtbank. Het opstellen van het verzoekschrift tot bewindvoering wordt door ons gedaan en door jou ondertekend tijdens een ons kennismakingsgesprek. Vaak wordt het verzoekschrift al een werkdag later door ons ingediend. Vervolgens is het aan de rechtbank om dit verzoekschrift te beoordelen.

Bij een aanvraag voor bewindvoering duurt het vaak 6 tot 8 weken voordat de rechtbank een besluit neemt en het bewind wordt uitgesproken. Is er bij jou sprake van een noodsituatie zoals een (dreigende) ontruiming van de woning of (dreigende) afsluiting van gas en stroom? Dan maken wij gebruik van de spoedprocedure bij de rechtbank, waardoor er vaak al binnen 2 weken een besluit is genomen.