Loyaal Bewindvoering

Hoe lang het bewind voortduurt heeft te maken met de reden waarvoor je onder bewind werd gesteld. Je kunt op basis van twee verschillende grondslagen onder bewind worden gesteld, namelijk:

  1. Als er sprake is van gezondheidsproblemen en/of psychische problemen waardoor je moeite hebt met het doen van de financiën;
  2. Als er sprake is van problematische schulden.

In principe eindigt het bewind wanneer je niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind gesteld bent. Wanneer je dus onder bewind bent gesteld voor het hebben van problematische schulden en de schulden opgelost zijn, eindigt in principe ook het bewind. Als je namelijk niet meer voldoet aan de grondslag waarvoor je onder bewind bent gesteld wordt de rechter hierover geïnformeerd en het bewind opgeheven.

Het bewind stopt ook als de kantonrechter dat beslist, de cliënt komt te overlijden, de cliënt onder curatele wordt gesteld of als de tijd die de rechter voor het bewind bepaalde voorbij is. Daarnaast kun je ook altijd een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank als je een andere reden hebt om te willen stoppen. Er is dus geen precieze duur van het bewind te noemen, omdat dit erg afhangt van de situatie.