Loyaal Bewindvoering

De bewindvoerder is benoemd om de goederen en gelden die (zullen) toebehoren aan de persoon die onder bewind is gesteld te beheren. Een erfenis is een voorbeeld van vermogen wat toebehoort aan de onder bewind gestelde. Wanneer je dus een erfenis ontvangt zal de bewindvoerder dit afhandelen en bepalen wat er met de erfenis gebeurd.