Loyaal Bewindvoering

De volgende entiteiten en individuen mogen een verzoek tot bewind indienen of wijzigen:

De uiteindelijke beslissing over het instellen van bewind ligt altijd bij de kantonrechter, die bepaalt of er een geldige reden is voor bewindvoering.