Loyaal Bewindvoering

Alleen bij bijzondere situaties kan iemand verplicht onder bewind gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn personen met een beperking, verslaafden of ouderen die last hebben van dementie. Het verzoek tot bewindvoering wordt dan vaak ingediend door iemand uit de nabije omgeving zoals familieleden of zorgverleners. De rechtbank moet dan een afgewogen besluit nemen of bewindvoering het beste is.