Loyaal Bewindvoering

Wanneer je je schulden niet meer kan betalen zijn er twee opties om de schulden op te lossen. Allereerst is het mogelijk om met alle schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Zijn de schulden te hoog om betalingsregelingen te treffen? Dan dienen we een aanvraag schuldhulpverlening in. Dat is een traject van 3 jaar waarin ongeacht wat je hebt afgelost je na afloop van die 3 jaar je volledig schuldenvrij bent.

Wij maken bij al onze nieuwe cliënten een afweging wat voor jou het beste is. Hierin kijken we naar de hoogte van de schulden, maar ook naar jouw inkomen en uitgaven. Bij beide opties hoef je zelf niks te doen. Wij regelen dan alles rondom de betalingsregelingen of aanvraag schuldhulpverlening.