Loyaal Bewindvoering

Wanneer je onder bewind staat heb je nog steeds veel rechten en plichten. Zo blijf je in de meeste gevallen handelingsbekwaam, waardoor je zelf (financiële) overeenkomsten mag afsluiten. De bewindvoerder heeft alleen wel het recht om sommige verbintenissen weer te ontbinden. Het is daarom vooral belangrijk om veel in overleg te doen met de bewindvoerder. 

Je hebt recht op inzage in jouw financiën en heb je recht op inzage bij derden. Je mag bijvoorbeeld nog steeds contact opnemen met de Belastingdienst voor informatie omtrent jouw financiën. De bewindvoerder gaat alleen over jouw financiën en is niet gemachtigd om zaken te regelen die niet over jouw geldzaken gaan. In de meeste gevallen ontvang je iedere week leefgeld waarvan je zelf mag bepalen waar je het aan uitgeeft. Het wekelijkse leefgeld hoeft dus niet verantwoord te worden. 

De bewindvoerder is uiteindelijk eindverantwoordelijke over jouw financiën. Dat betekent dat de bewindvoerder zonder jouw toestemming financiële keuzes mag maken. In de praktijk komt het er vaak op neer dat veel financiële beslissingen door de bewindvoerder worden genomen, maar belangrijke beslissingen vaak in overleg gaan.