Wat zijn de rechten en plichten van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is verplicht binnen 4 maanden na de start van het bewind een boedelbeschrijving op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Dit is zowel wanneer er nieuw bewind is uitgesproken, als wanneer er een wijziging van bewindvoerder heeft plaatsgevonden. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de startdatum van het bewind. De boedelbeschrijving wordt daarom vaak gezien als een nulmeting.

Ook moet de bewindvoerder jaarlijks een rekening en verantwoording indienen bij de rechtbank, waarbij hij verantwoording aflegt over alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt Loyaal Bewindvoering jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant die een steekproef afneemt bij al onze dossiers. Op die manier kunnen wij de hoogste kwaliteit waarborgen.

Een bewindvoerder is verantwoordelijk over uw geldzaken en vermogen. Hieronder een greep uit de meest voorkomende taken van een bewindvoerder:

 • Inkomen veiligstellen, monitoren en bewaken.
 • Betalen van alle vaste lasten en leefgeld.
 • Afhandelen van alle (financiële) post.
 • Opstellen van een begroting.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand.
 • Aanvragen kwijtscheldingen.
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen.
 • Indienen van de jaarlijkse belastingaangifte IB (box 1).
 • Verstrekken van online inzage zodat u mee kan kijken.

Als er sprake is van schulden dan vallen de volgende taken ook onder het bewind:

 • Inventariseren van schulden.
 • Plan van aanpak m.b.t. het oplossen van de schulden.
 • Succesvol aanvechten van beslag op inkomen, inboedel en bank.
 • Treffen van betalingsregelingen.
 • Aanvragen en begeleiden naar schuldhulpverlening: MSNP & WSNP.