Wie kan aangesteld worden als bewindvoerder?

Je kunt zowel bij een bewindvoerderskantoor (professioneel) als bij een familielid of kennis (particulier) onder bewind gesteld worden. In bijna alle gevallen wordt het bij een professionele bewindvoerder ondergebracht, zoals Loyaal Bewindvoering. Personen kunnen als bewindvoerder worden aangesteld als ze aan onderstaande eisen voldoen:

  • Je bent meerderjarig;
  • Je bent volgens de kantonrechter geschikt als bewindvoerder;
  • Je staat niet zelf onder curatele of mentorschap;
  • Je bent niet naast beschermingsbewindvoerder ook WSNP-bewindvoerder van dezelfde persoon;
  • Je bent niet direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker;
  • Je bent niet werkend als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
  • Je hebt geen organisatorische band met de zorginstelling waar de persoon verblijft.