Hulp bij schulden.

Schulden

Schulden ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn zoals een echtscheiding of ontslag, maar kunnen ook door andere omstandigheden komen. 

Het begint vaak met enkele betalingsachterstanden. Vervolgens lopen deze achterstanden op door hoge incassokosten en rente. Uiteindelijk legt de eerste deurwaarder beslag op uw inkomen, bank of spullen en lijkt de situatie uitzichtloos.

U bent niet de enige in Nederland die dit meemaakt, dit komt ontzettend vaak voor. Het is erg lastig om helemaal alleen uit deze situatie te komen, omdat er veel op u af komt en u daardoor vaak niet weet waar u allemaal recht op hebt. Wij kunnen u hierbij helpen!

Wij hebben altijd op een oplossing

Door onze innovatieve en snelle aanpak voor het oplossen van geldproblemen onderscheiden wij ons van andere bewindvoerderskantoren. 

Wij garanderen u dat er vanaf het moment dat u onder bewind staat er binnen 4 maanden een permanente oplossing is gevonden voor uw schulden.

Niet meer onnodig wachten, maar zo snel mogelijk toewerken naar een schuldenvrije toekomst, dat is onze visie. Benieuwd hoe wij uw schulden kunnen oplossen? Lees dan hieronder hoe wij te werk gaan of vraag  een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Dé weg naar een schuldenvrije toekomst.

Inventarisatie en stabilisatie

Vanaf dag één dat u onder bewind staat gaan wij direct bezig met het inventariseren van al uw schulden. Alle schuldeisers ontvangen van ons een brief waarin we vragen alle schuldendossiers met saldo aan ons kenbaar te maken. 

Vervolgens stellen wij op basis van deze informatie een schuldenlijst op, zodat we precies weten hoeveel er in totaal openstaat en om hoeveel schuldeisers het gaat. 

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan door naar de inkomsten en uitgaven te kijken. Verdient u onder het minimum? Dan vragen we aanvullende toeslagen en uitkeringen met u aan. Als er beslag ligt op uw inkomen, dan toetsen we of dit beslag rechtmatig is. 

In de meeste gevallen is het beslag op inkomen te hoog, in die gevallen vechten wij dit beslag succesvol en aan vragen wij het te veel beslagen geld terug. Door al deze veranderingen zorgen wij ervoor dat de vaste lasten betaalt worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Oplossing op maat

Als de inventarisatie en stabilisatie is voltooid gaan we door met het zoeken van een oplossing voor uw schulden. We gaan op basis van uw situatie beoordelen hoe uw schulden het beste afgelost kunnen worden. 

Kunnen we met het inkomen wat u ontvangt de schulden niet (snel) genoeg aflossen? Dan vragen wij een schuldhulpverleningstraject namens u aan. 

Bij de schuldhulpverlening gaat u een traject in van 3 jaar waarin er wordt berekend wat u elke maand kan afbetalen aan al uw schuldeisers. Dit bedrag wordt maandelijks gespaard en aan het einde van de 3 jaar uitbetaald aan al uw schuldeisers. 

Het bedrag wat dan nog bij uw schuldeisers openstaat wordt kwijtgescholden waardoor u na afloop van deze 3 jaar volledig schuldenvrij bent ongeacht hoeveel u hebt kunnen afbetalen. 

Tijdens dit traject blijft er uiteraard altijd voldoende budget over om de vaste lasten van te kunnen blijven betalen en sparen we zelfs in de meeste gevallen ook voor onverwachte uitgaven.

Binnen 4 maanden een oplossing

Wij begrijpen heel goed dat u graag zo snel mogelijk geholpen wil worden bij het oplossen van uw schulden. Bij ons zijn er daarom geen wachtrijen, maar wordt u gelijk vanaf dag één door een gekwalificeerde bewindvoerder geholpen om toe te werken naar een schuldenvrije toekomst. 

Loyaal Garantie
Wij garanderen u dat we binnen 4 maanden een oplossing hebben gevonden voor uw schulden. Vervolgens kunnen we samen toewerken naar een schuldenvrije toekomst.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Onze kernwaarden

Binnen 4 maanden een permanente oplossing voor uw schulden. Wij hebben altijd een oplossing!​

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur reactie op uw mails.

U krijgt één vast contactpersoon binnen ons team. Daarnaast komen wij voor een goed gesprek altijd bij u thuis langs.​

Wij hebben een unieke aanpak om dreigende situaties zoals ontruiming en afsluiting van gas & stroom te voorkomen en verhelpen.

Wij bekijken samen met u waar u behoefte aan heeft en stellen op basis daarvan een gezamenlijk plan van aanpak op.​

Wij hebben onze bedrijfsvoering zo ingericht dat er zo milieuvriendelijk mogelijk gewerkt wordt.​

Nog niet helemaal duidelijk?

Bekijk onderstaande veelgestelde vragen of neem vrijblijvend contact op.

Bewindvoering aanvragen

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

  Veelgestelde vragen

  Hoeveel geld krijg je als je in de schuldsanering zit?

  Als je in de schuldsanering zit, dan wordt er een budgetplan opgesteld waarin staat hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen en je vaste lasten. Het budgetplan wordt opgesteld door de bewindvoerder, in samenwerking met jou.

  Het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt kan variëren, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Over het algemeen is het bedrag dat je maandelijks te besteden hebt niet erg hoog, omdat het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk geld kunt aflossen aan je schuldeisers.

  Het budgetplan is erop gericht om je zoveel mogelijk financiële stabiliteit te bieden, terwijl je tegelijkertijd je schulden aflost. Het is belangrijk om je aan het budgetplan te houden, zodat je je schulden kunt aflossen en na de schuldsanering weer met een schone lei kunt beginnen.

  Het exacte bedrag dat je maandelijks te besteden hebt, verschilt per persoon. Jouw bewindvoerder kan je meer informatie geven over hoe jouw budgetplan eruit ziet en hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt

  Krijg je vakantiegeld in de schuldsanering?

  Tijdens het schuldhulpverleningstraject krijg je te maken met een vrij te laten bedrag berekening (hierna: VTLB). Het VTLB is het bedrag dat een persoon in de schuldsanering minimaal nodig heeft om van te leven. Het is dus het bedrag dat beschikbaar is voor levensonderhoud en noodzakelijke kosten, zoals huur, energiekosten, ziektekostenverzekering, voeding en kleding.

  Het VTLB wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met onder andere het inkomen, de gezinssamenstelling en de woonlasten van de persoon in kwestie. Het VTLB is een belangrijk onderdeel van de schuldsanering, omdat het ervoor zorgt dat mensen in de schuldsanering niet onder het bestaansminimum komen te leven. Het VTLB wordt vastgesteld door de bewindvoerder en is gebaseerd op de gegevens die door de persoon in kwestie zijn aangeleverd. Het is belangrijk om deze gegevens zo volledig en accuraat mogelijk te verstrekken, zodat het VTLB op een juiste manier kan worden berekend.

  Het vakantiegeld behoort ook tot het inkomen. In de VTLB staat het bedrag wat u aan vakantiegeld mag behouden. Alles daarboven wordt afgedragen aan de schuldeisers. In veel gevallen mag u dus een deel van het vakantiegeld of het volledige vakantiegeld behouden!

   

  Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

  Schuldsanering mag niet het kindgebonden budget inhouden. Het kindgebonden budget is namelijk een toeslag van de overheid die bedoeld is om ouders financieel te ondersteunen bij de kosten van kinderen. Deze toeslag valt onder de zogeheten beschermde inkomensbestanddelen en mag daarom niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

  De beschermde inkomensbestanddelen zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de schuldsanering zitten, voldoende middelen overhouden om van te leven en om noodzakelijke kosten te kunnen betalen.

  Andere inkomensbestanddelen die onder de beschermde inkomensbestanddelen vallen, zijn onder andere het inkomen uit arbeid en de huur- en zorgtoeslag. Deze inkomsten mogen dus niet worden meegenomen in het schuldsaneringstraject.

  Het kindgebonden budget wordt wel meegenomen in de berekening van de afloscapaciteit. Dit betekent dat het kindgebonden budget wel wordt meegenomen in de berekening van wat er maximaal aan schuldeisers kan worden afbetaald per maand, maar dit mag niet worden ingehouden.

  Hoe lang blijft een BKR registratie staan na schuldsanering?

  Wanneer iemand deelneemt aan een schuldsaneringstraject, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als het schuldsaneringstraject succesvol is afgerond, dan wordt de BKR registratie aangepast.

  De BKR registratie blijft echter nog wel enige tijd zichtbaar in het register. In het geval van een schuldsanering blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar na afronding van het traject. Dit betekent dat de registratie pas vijf jaar na afronding van het schuldsaneringstraject verdwijnt.

  Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een BKR registratie niet altijd nadelig hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook positief worden gezien als iemand zijn of haar financiële zaken weer op orde heeft gekregen en met succes het schuldsaneringstraject heeft doorlopen. Echter kan het hebben van een BKR registratie wel gevolgen hebben bij het aanvragen van nieuwe kredieten of financiële verplichtingen.

  Wat mag je in de schuldsanering houden?

  Wanneer de schuldsanering start wordt er een vrij te laten bedrag (VTLB) opgesteld. Dit is een bedrag waarvan je moet kunnen rondkomen. Al het inkomen boven de VTLB moet afgedragen worden aan de schuldeisers. Dit regelen wij allemaal namens jou. 

  Verder ontvang je gewoon je leefgeld zoals je die ook ontving voordat je in de schuldsanering zat. Er verandert daardoor voor jouzelf niet veel. De bewindvoerder zorgt er daarnaast voor dat alle vaste lasten gewoon betaald blijven worden.

  Hoe werkt de schuldsanering?

  Er wordt eerst een poging gedaan om de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen te laten slagen. Dit traject loopt via de schuldhulpverlener van jouw gemeente en slaagt doorgaans in 90% van de gevallen. Wanneer dit niet lukt, wordt er schuldsanering aangevraagd bij de rechter. De schuldsanering, ook wel WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd kan dus alleen aangevraagd worden als de MSNP niet geslaagd is. Wanneer de rechter de WSNP uitspreekt, gaat er een traject van 3 jaar lopen. De bewindvoerder regelt verder alles voor je. Als je je aan je verplichtingen houdt gedurende het traject van 3 jaar doorloop je de WSNP met een schone lei. Dit houdt in dat je de resterende schulden niet meer hoeft te betalen en je schuldenvrij bent.

  Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

  Er zijn veel termen die gebruikt worden voor schuldhulpverlening. De schuldsanering is een traject binnen de schuldhulpverlening. Dit wordt ook wel de WSNP genoemd: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het met succes doorlopen van het traject een schone lei kan krijgen, waardoor de resterende schulden niet meer betaald hoeven te worden. De WSNP kan pas aangevraagd worden bij de rechter als blijkt dat er geen geslaagde regeling komt binnen de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). 

  Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

  Schulden die niet worden kwijtgescholden noem je ook wel niet-saneerbare vorderingen. Een niet-saneerbare vordering is bijvoorbeeld wanneer je een te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente of het UWV, een geldboete of schadevergoeding aan een derde of een studieschuld bij DUO. Toeslagen die je terug moet betalen zijn daarentegen wel saneerbaar. Boetes van het CJIB zoals verkeersovertredingen of onverzekerde voertuigen zijn ook saneerbaar. Saneerbare vorderingen komen wel in aanmerking voor schuldhulpverlening, waardoor een deel kan worden kwijtgescholden.

  Wat gebeurt er als je je schulden niet kunt betalen?

  Wanneer je je schulden niet meer kan betalen zijn er twee opties om de schulden op te lossen. Allereerst is het mogelijk om met alle schuldeisers betalingsregelingen te treffen. Zijn de schulden te hoog om betalingsregelingen te treffen? Dan dienen we een aanvraag schuldhulpverlening in. Dat is een traject van 3 jaar waarin ongeacht wat je hebt afgelost je na afloop van die 3 jaar je volledig schuldenvrij bent.

  Wij maken bij al onze nieuwe cliënten een afweging wat voor jou het beste is. Hierin kijken we naar de hoogte van de schulden, maar ook naar jouw inkomen en uitgaven. Bij beide opties hoef je zelf niks te doen. Wij regelen dan alles rondom de betalingsregelingen of aanvraag schuldhulpverlening.

  Wie betaalt de schuldhulpverlener?

  Schuldhulpverlening is een dienst van de gemeente en zij betaalt dan ook de hulp bij het oplossen en aflossen van de schulden. Soms wordt er om een kleine eigen bijdrage voor de geleverde diensten gevraagd. Wanneer je op of rond het sociaal minimum zit kan er voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden, waardoor je uiteindelijk alsnog zelf niks voor de schuldhulpverlening betaalt.

  Is schuldhulpverlening gratis?

  Nee, tenminste niet in alle gevallen. Schuldhulpverlening wordt vaak via de gemeente geregeld. Bij sommige gemeenten is dit gratis en bij andere gemeenten betaalt u een kleine bijdrage of een klein percentage aan kosten. Als er al kosten zijn, dan wordt er rekening gehouden met uw financiële situatie. Hierdoor is schuldhulpverlening voor iedereen toegankelijk.

  Welke organisaties helpen bij schulden?

  Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij schulden. Welke organisatie het beste bij jouw schulden kan helpen hangt heel erg af van de situatie. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met ons om de mogelijkheden te bespreken. Wij nemen jouw financiën over en zorgen ervoor dat jouw schulden op de beste manier worden opgelost.

  Hoe maak ik een schuldenoverzicht?

  Wij stellen namens jou een schuldenoverzicht op. Dit doen we op basis van alle post, brieven en e-mails die je aanlevert. Wil je graag zelf een schuldenoverzicht maken van tevoren? Dan kun je je schulden invoeren in een excel lijst, het is belangrijk dat de volgende gegevens dan gemeld worden:

  • Oorspronkelijke schuldeiser
  • Ligt het bij een deurwaarder of incassobureau?
  • Dossiernummer/klantnummer
  • Hoogte van het openstaande bedrag

  Onze locaties